Cristin-person-ID: 45548
Person

Ingunn Skjelvan

  • Stilling:
    Forsker ii
    ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontaktinformasjon

Telefon
92054846
Sted
NORCE, Jahnebakken 5, 5007 Bergen, tlf 56107553, e-post: ingunn.skjelvan@norceresearch.no
Sted
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, Bjerknessenter for klimaforskning, ICOS-Norge, ICOS-OTC, BASIC, Havforsuringsovervåkning av norske farvann, karbonkretsløpet i Rødehavet

Resultater Resultater

Winter weather controls net influx of atmospheric CO2 on the north-west European shelf.

Kitidis, Vassilis; Shutler, Jamie D.; Ashton, Ian; Warren, Mark; Brown, Ian; Findlay, Helen S.; Hartman, Sue E.; Sanders, Richard; Humphreys, Matthew P.; Kivimäe, Caroline mfl.. 2019, Scientific Reports. SORBONNE, NUI, NORCE, CEFAS, UoE, CNRS-SBR, HCG, PML, VLIZ, UIB, AFBI, UoL, AWI, IFREMER, GEOMAR, NOCS, RG, IRD, MARINEVitenskapelig artikkel

Trends of Ocean Acidification and pCO2 in the Northern North Sea, 2003-2015.

Omar, Abdirahman; Thomas, Helmuth; Olsen, Are; Becker, Meike; Skjelvan, Ingunn; Reverdin, Gilles. 2019, Journal of Geophysical Research (JGR): Biogeosciences. SORBONNE, NORCE, HCG, UIBVitenskapelig artikkel

Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2018/ Havforsuringsovervåking i norske farvann i 2018. M-1417.

Jones, Elizabeth Marie; Chierici, Melissa; Skjelvan, Ingunn; Norli, Marit; Børsheim, Knut Yngve; Lødemel, Helene; Kutti, Tina; Sørensen, Kai; King, Andrew Luke; Jackson-Misje, Kristin mfl.. 2019, NIVA, NORCE, HAVFORSK, UIBRapport

Havforsuring - Ocean Acidification.

Skjelvan, Ingunn. 2019, Passion for the Ocean Festival. NORCEPopulærvitenskapelig foredrag

Havet blir surere - noe å bli sur for?

Skjelvan, Ingunn. 2019, Natt på Akvariet. NORCEPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 169 | Neste | Siste »