Cristin-person-ID: 61435
Person

Joar Skrede

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Kultursosiologi • Multimodalitet • Kritisk realisme • Urban studies • Bærekraftig byutvikling • Heritage Studies • Vitenskapsteori • Kvalitativ metode • Kunstsosiologi • Sosialsemiotikk • Kulturpolitikk • Diskursanalyse

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 78 66
Sted
Storgata 2, 0155 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Medvirkningsretorikk og byutvikling – noen betraktninger.

Andersen, Bengt; Skrede, Joar; Breistrand, Hanna. 2022, Plan. NIKU, OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Findings from Oslo. Methods and lessons learned from WP 1: A conceptual approach to Deep Cities .

Guttormsen, Torgrim Sneve; Skrede, Joar. 2022, CURBATHERI workshop. NIKUVitenskapelig foredrag

By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver.

Andersen, Bengt; Skrede, Joar. 2022, Nordic Journal of Urban Studies. NIKU, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Heritage and change management.

Guttormsen, Torgrim Sneve; Skrede, Joar. 2022, Routledge. NIKUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage.

Skrede, Joar; Andersen, Bengt. 2022, Social Semiotics. NIKU, OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 96 | Neste | Siste »