Cristin-person-ID: 62748
Person

Bente Fønnebø

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emneord

Fremtidige læringsarenaer • Barnehagens fysiske miljø • Barn og rom • Arkitektur arealplanlegging og rom • Visualinger av læreboka for høyere utdanning • Kunst kultur og kreativitet • Barnetegning som sjanger • Småbarnspedagogikk • Tegning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 74 62
Sted
tlf jobb +47 67237462, mob.41801733/ bente.fonnebo@hioa.no. HiOA.Pilestedet 52,kontor D 248, Lærerutdanningen.HiOA
Sted
NFR-prosjektet Med blikk for barnet, Emne Byggeskikk, arkitektur og design,Institutt for bygg og energiteknikk,HIOA Institutt for fysioterapi,UiT. Forskningsnettverket Barn og rom, Forskningsenheten Teknologi, design og miljø (TDM) Cappelen Akademiske forlag Unipub Forlag

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Sørsamen og gjeter Nils Olsen Kants liv i Uvdal fra 1890-1930.

Fønnebø, Bente. 2019, OSLOMETPopulærvitenskapelig bok

Plastdekke i barns lekemiljøer - til beste for hvem?

Vik, Unni; Fønnebø, Bente; Langholm, Guri; Skaug, Hilde Nancy; Neegaard, Henrik; Sandbakken, Mari; Osnes, Heid; Byhring, Anne Kristine; Hagen, Anikke; Jørgensen, Kari-Anne mfl.. 2019, barnehage.no. UIT, OSLOMET, UIO, UIAKronikk

Mange voksne har tegneskam- de rett og slett livredde for å bli spurt om de kan tegne.

Fønnebø, Bente; Tøtte-Hansen, Elisabeth; Brock, Tina. 2019, OSLOMETIntervju
1 - 5 av 80 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2015 - Skrivestipend Det Faglitterære Fond