Cristin-person-ID: 63476
Person

Aktiv cristin-person Åge Johnsen

 • Stilling:
  Professor ii
  ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole
 • Stilling:
  Professor
  ved Offentlig administrasjon og styring ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Kommunesammenslåing • Mål- og resultatstyring • Konkurranseutsetting • Innovasjon i offentlig styring • Skoleledelse • Strategi • Organisasjonsteori • Målstyring • Strategisk planlegging • Økonomistyring i offentlig sektor • Strategisk ledelse • Endringsledelse • Forholdet mellom stat og kommuner • Offentlig administrasjon • Forvaltningsrevisjon • Forvaltningsreformer • Evaluering • Regnskap i offentlig sektor • Militær ledelse • Resultatmåling • Lederskap • Kontroll og revisjon • Tillitsbasert styring og ledelse

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 82 27
Sted
Mobil telefon (+47) 4810 6940
Sted
Universitetet i Agder Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap Handelshøjskolen i København Aarhus universitet Universitetet i Edinburgh, Business School, Institute of Public Sector Accounting Research (IPSAR) Universitetet i Tampere Universitetet i Gent Universitetet i Groningen

Resultater Resultater

Tillitsbasert styring og ledelse i offentlig sektor i Norge: Mye hørt men lite sett?

Johnsen, Åge; Svare, Helge; Wittrock, Christian. 2022, Nordisk Administrativt Tidsskrift. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Strategic change, change management, and commitment in large-scale municipal structural reform programs.

Johnsen, Åge. 2022, IRSPM annual conference. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Growth and decline of government evaluations since 1960: Evaluation waves, political change, policy reforms and economy.

Askim, Jostein; Døving, Erik; Johnsen, Åge. 2022, IRSPM 2022. OSLOMET, UIBVitenskapelig foredrag

Strategic planning in turbulent times: Still useful?

Johnsen, Åge. 2022, Public Policy and Administration. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Tillitsbasert styring og ledelse i offentlig sektor i Norge: Mye hørt men lite sett?

Johnsen, Åge; Svare, Helge; Wittrock, Christian. 2021, NORKOM årskonferanse. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 327 | Neste | Siste »

Utmerkelser

 • 2012 - Best paper award for "Strategic management thinking in the public sector: A strategic planning for all seasons?", New public sector seminar - Strategising public services. The University of Edinburgh Business School, 8–9 November 2012