Cristin-prosjekt-ID: 2059661
Registrert av: REK Sist endret: 24. april 2020 10:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2059661
Registrert av: REK Sist endret: 24. april 2020 10:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

In vitro studie av effekter av miljøfaktorer på immunceller fra blod

prosjektleder

Birgitte Lindeman
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 99836

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

In vitro studie av effekter av miljøfaktorer på immunceller fra blod

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er kjent fra befolkningsundersøkelser og studier av arbeidsmiljø at fremmedstoffer i miljøet (miljøfaktorer) kan ha negative effekter på vårt immunforsvar. Vår hypotese er at enkelte miljøfaktorer kan endre funksjonaliteten til immunceller og dermed bidra til utvikling av immunrelaterte sykdommer. Denne studien er en del av EU-prosjektet Eximious «Mapping Exposure-Induced Immune Effects: Connecting the Exposome and the Immunome». I studien, vil vi eksponere blodceller fra friske personer for ulike miljøfaktorer. Massecytometri (CyTOF)-teknologi vil bli benyttet til analysene. CyTOF-teknologien muliggjør deteksjon av et større antall markører (> 40) i enkeltceller og gjør det mulig å identifisere effekter på undergrupper av immunceller og deres funksjon. Analysene vil bidra til å underbygge årsakssammenhenger mellom miljøeksponeringer og humane immunforstyrrelser, samt styrke det faglige grunnlaget for in vitro testing av miljøfaktorer.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Birgitte Lindeman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Unni Cecilie Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2