Cristin-prosjekt-ID: 2492067
Sist endret: 11. november 2021, 16:09

Cristin-prosjekt-ID: 2492067
Sist endret: 11. november 2021, 16:09
Prosjekt

ExperTS: Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory

prosjektleder

Vigdis Vandvik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.960.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 287784

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi • Pedagogiske fag

Emneord

Biodiversitet • Funksjonell diversitet • Økosystem • Climate change • Økosystemtjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ExperTS: Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory

Populærvitenskapelig sammendrag

De menneskeskapte klima- og miljøendringene blir stadig mer påtagelige, og det blir også konsekvensene for naturen og samfunnet. For å forstå, kommunisere, og ta kunnskapsbaserte beslutninger for naturens og vår egen fremtid trenger vi gode metoder og verktøy. Utviklingen av slike metoder og verktøy hemmes i dag av et tradisjonelt fokus på biologisk mangfold, og det er nødvendig å bevege seg forbi dette fokuset og eksplisitt fokusere på mekanismene og prosessene som genererer og forårsaker endringer i mangfold. ExperTS vil bidra til denne utviklingen gjennom å kombinere økologisk og evolusjonær teori som fokuserer på planters og dyrs funksjonelle trekk med den rike ressursen av empiriske data om klima- og miljøendringenes effekter på naturen som nå er tilgjengelig fra globale felteksperimenter. ExperTS vil (i) øke anerkjennelsen og bruken av teori og eksperimenter i forskningen på effekter av globale klima- og miljøendringer, (ii) utvikle teoretisk ekspertise og sammenlignende forskning på dette feltet mellom ulike økosystemer og akademiske kulturer, (iii) tilby studenter unike muligheter for kurs og internasjonale forskningserfaringer innenfor dette feltet, og (iv) styrke institusjonelt samarbeid over studentaktiv forskning og forskningsbasert utdanning i grensesnittet mellom økologisk teori, globale endringer, biodiversitet, og økosystemfunksjoner. ExperTS er et partnerskap mellom ni institusjoner i fem land. Sammen skal vi trene studenter, forske, og utvikle kunnskap om effekter av erfaring fra internasjonal forskningspraksis på studenters motivasjon og læring. ExperTS vil øke kunnskapen om hvordan globale klima- og miljøendringer påvirker biologisk mangfold og økosystemtjenester som er viktige for samfunnet, og hvordan vi kan håndtere og redusere disse effektene. Resultatene vil tas i bruk i forskning og utdanning hos alle partnerinstitusjonene, og ny kunnskap vil bli formidlet til forskningsmiljøene og offentligheten. 

Vitenskapelig sammendrag

As the impacts of climate and environmental change take place at an increasing pace, we urgently need tools for understanding, planning, managing, and communicating the future of biodiversity and the future of our world. ExperTS is motivated by the realisation that more powerful tests of biodiversity theories need to move beyond species richness and explicitly focus on mechanisms that generate diversity. Trait-based approaches offer a range of powerful tools and approaches towards this end, grounded in ecological and evolutionary theory. To make progress in testing, developing and applying theory, however, these tools and approaches should be applied to and combined with the rich resource of empirical biodiversity and ecosystem data now available from global networks of climate change change experiments. ExperTS will (i) increase the recognition and use of the theoretical, conceptual frameworks and experimental methods in biological research, (ii) develop theoretical expertise and comparative research between different ecosystems and academic cultures, (iii) offer unique student opportunities for courses and international research experiences that support the students in integrating theory and experimentation, and (iv) strengthen institutional collaboration over student-active research and research-based education in the interface between ecological theory and global change biology. ExperTS supports a partnership between nine institutions in five countries. Together, we will train students, do research, and devellop knowledge on the impact of international internship experience on student motivation and learning. The project will inform how global change influences biodiversity and ecosystem services important to society, and how we can manage and mitigate those impacts. Outcomes will be implemented in research and education at all partner institutions, and findings will be communicated to the scientific and educational community and to the public.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Vandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Siri Lie Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NINA Oslo ved Norsk institutt for naturforskning

Peter le Roux

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universiteit van Pretoria

Yan Yang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Chinese Academy of Sciences

Kari Klanderud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Enough R to write a thesis.

Telford, Richard James; Rechsteiner, Aud Helen Halbritter; Simmonds, Emily Grace; Soule, Jonathan; Lynn, Joshua Scott. 2021, NTNU, UIBDigitale læremidler

Git and GitHub.

Rechsteiner, Aud Helen Halbritter; Telford, Richard James. 2021, UIBDigitale læremidler

The power of experimental macroecology in disentangling global change impacts on plants, vegetation, and ecosystems.

Vandvik, Vigdis. 2021, University of Grenoble arrangement. UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 25 | Neste | Siste »