Cristin-prosjekt-ID: 2493324
Sist endret: 24. juni 2022, 10:50

Cristin-prosjekt-ID: 2493324
Sist endret: 24. juni 2022, 10:50
Prosjekt

Artografisk feltarbejde som fagdidaktisk tilgang til tema bærekraftig utvikling i GLU-master i Kunst og Håndverk (del I og del II)

prosjektleder

Helene Illeris
ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Kunstfagdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Helene Illeris

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Artografisk feltarbejde som fagdidaktisk tilgang til tema bærekraftig utvikling i GLU-master i Kunst og Håndverk (del I og del II)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helene Illeris

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder

Kristian Nødtvedt Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder

Lisbet Skregelid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Savn. Stoppe op. Ta vare på: Propositioner som tilgang til sanselig bærekraftsdidaktikk i GLU, K& H.

Skregelid, Lisbet; Illeris, Helene. 2022, Nettverkskonferansen for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor 2022. UIAVitenskapelig foredrag

A/r/tografi som tilgang til udvikling af en sanselig bæredygtigheds-didaktik i kunstfagene.

Skregelid, Lisbet; Illeris, Helene. 2022, Nettverkskonferansen for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor 2022. UIAVitenskapelig foredrag

IN PRESS: A/r/tografi som tilgang til udvikling af en sanselig bæredygtighedsdidaktik i kunstfagene.

Illeris, Helene; Knudsen, Kristian Nødtvedt; Skregelid, Lisbet. 2022, Nordic Journal of Art and Research (A & R). UIAVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3