Cristin-prosjekt-ID: 2495186
Sist endret: 14. november 2021, 20:00

Cristin-prosjekt-ID: 2495186
Sist endret: 14. november 2021, 20:00
Prosjekt

Digital Klasse - Metode for eksperimentbasert digital produktinnovasjon

prosjektleder

Nils Brede Moe
ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • DNV

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 16.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 309631

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonssystemer

Emneord

Smidig systemutvikling • Digital innovasjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Nils Brede Moe

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 1. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital Klasse - Metode for eksperimentbasert digital produktinnovasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

I Norge har vi en sterk maritime næring der vår konkurranseevne er basert på dyp teknisk kunnskap, god kundeinnsikt, høy kvalitet og effektive arbeidsprosesser. DNV GL har en ambisjon om å være det ledende klassifiseringsselskapet i næringen, og betjener omtrent 20% av verdensflåten målt i tonnasje. Industrien gjennomgår nå en stor transformasjon, der operatørene blir større, manuelt arbeid digitaliseres, kostnader kuttes og miljøkrav blir strengere.

Klassifisering av skip er en kunnskapsbasert prosess, der DNV GL bekrefter at skip og utstyr oppfyller tekniske krav, både våre egne klassekrav og relevante myndighetskrav definert i ulike internasjonale forskrifter for sikkerhet og miljø på vegne av skipets flagg. Gjennom inspeksjonsprosessen får DNV GL som klasseselskap tilgang til store mengder data om et skips tilstand, noe som anses å være et uutnyttet potensial.

Dette prosjektet tar sikte på utforske dette potensialet og realisere nøkkelinnovasjoner for å lage en ny, verdensledende plattform for Digital Klasse for den maritime industrien. Dette vil gjøres i tett samarbeid med skipseier/operatør og utstyrsprodusenter. Med tilgang til og bruk av tilgjengelige data, er det antatt mulig å modernisere dagens preskriptive, kalenderbaserte inspeksjonsregime med mer risikobaserte, målrettede og datadrevne inspeksjoner. Tilgang til data og dataanalyse gjør det også mulig å skaffe mer innsikt til skipets operatør om teknisk status på det individuelle skip, på deres flåte av skip og på utstyr ombord, som kan bidra til sikrere, smartere og grønnere skipsoperasjoner.

Vitenskapelig sammendrag

Innovasjonen i prosjektet består i å ta frem nye tjenester mot operatører innen skipsfart, basert på andres og egne data, og ny måter å drive inspeksjon på som grunnlag for å utstede sertifikater på, og en metode for å hente ut data fra skip og deres systemer og så tilby en vurdering av skip og flåte for å gjøre vedlikehold og utbedringer til rett tid.

Metode

Digital Klasse er et forskningsprosjekt som vil kombinere flere forskningsmetoder. Vi vil bruke en aksjonsforskningstilnærming (Greenwood og Levin, 200) gjennom hele prosjektet, hvor forskere jobber tett sammen med oss for å samskape kunnskap, løsninger og prosjektinnovasjonen. I behovskartlegging vil vi benytte en kvalitativ forskningstilnærming (Yin, 2009. Kombinasjonen casestudier og aksjonsforskning er en naturlig tilnærming for å generere forbedring i arbeidsprosessen til inspektøren, når det skal finnes nye metoder for å samle inn data og når nye tjenester skal lages for operatørene av skipene. Forskerne vil delta aktivt i bedriftene med sin forskningskompetanse og erfaring på digitalisering, og DNV GL vil bidra med erfaringer, kunnskap og forståelse for FoU-utfordringene i diskusjoner og utviklingsarbeid. Empirisk vil materialet bygge på intervjuer, observasjoner, dokumenter, uformelle diskusjoner, deltakelse i møter, workshops og tilstedeværelse i DNV GL og hos kunden. I design av nye løsninger vil vi bruke metoder for deltakende design, design science, Lean Startup, Google Sprint og lignende. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nils Brede Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Rasmus Ulfsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS

Viktoria Stray

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Anastasiia Tkalich

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Tor Thorsrud Sporsem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Understanding coordination in global software engineering: A mixed-methods study on the use of meetings and Slack.

Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede. 2020, Journal of Systems and Software. SINTEF, UIOVitenskapelig artikkel

Large-Scale Agile Transformation: A Case Study of Transforming Business, Development and Operations.

Moe, Nils Brede; Mikalsen, Marius. 2020, Lecture Notes in Business Information Processing. SINTEFVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3