Cristin-prosjekt-ID: 2499813
Registrert av: REK Sist endret: 9. januar 2021, 08:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2499813
Registrert av: REK Sist endret: 9. januar 2021, 08:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

SHoT 2021

prosjektleder

Børge Sivertsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 176205

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Ikke startet
Start: 1. januar 2022 Slutt: 1. januar 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SHoT 2021

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er to-delt. Første del består av å gjennomføre en ny runde av Studentenes Helse – og Trivselsundersøkelser (SHoT2022). SHoT har tidligere blitt gjennomført i 2010, 2014 og 2018. Alle heltidsstudenter i Norge (inkludert utenlandske studenter som studerer i Norge) vil i februar 2022 bli invitert til å fylle ut et internettbasert spørreskjema der de blir spurt om ulike forhold knyttet sin psykiske og fysiske helse, livsstilsfaktorer, og trivsel rundt studiesituasjonen sin. Andre del av prosjektet består av å koble data fra denne undersøkelsen mot eksisterende nasjonale registre og tidligere helseundersøkelser, inkl. SHOT2018. Denne delen av prosjektet vil gi oss ny og viktig kunnskap både om tidlige risikofaktorer, samt om hvordan helse og trivsel i studietiden henger sammen med akademisk prestasjon, og senere helse og tilknytning til arbeidslivet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Øystein Vedaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Leif Edvard Aarø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Kari Jussi Lønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Studentsamskipnaden SiO

Robert Smith

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »