Cristin-prosjekt-ID: 2505371
Registrert av: REK Sist endret: 1. april 2022, 10:18 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2505371
Registrert av: REK Sist endret: 1. april 2022, 10:18 Sist endret av: REK
Prosjekt

Immunologisk basis for cøliaki (gluten indusert enteropati)

prosjektleder

Knut Lundin
ved Ukjent institusjon

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/2720

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 1970 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immunologisk basis for cøliaki (gluten indusert enteropati)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Lundin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder

Lonneke Scheffer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ralf Stefan Neumann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Eivind Ness-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ida Lindeman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »