Cristin-prosjekt-ID: 2505708
Sist endret: 11. oktober 2021, 19:21

Cristin-prosjekt-ID: 2505708
Sist endret: 11. oktober 2021, 19:21
Prosjekt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

prosjektleder

Siv Borghild Skeie
ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.800.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 296083

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Næringsmiddelteknologi • Landbruks- og fiskerifag • Næringsmiddelhygiene

Emneord

Melk • Meieriprodukter • Bryggeri • Kjøtt • Fiskeforedling • Bioraffineri • Matproduksjon • Emballasje • Spiseklare matprodukter • Kjøttkvalitet • Melkeprodukter • Planteprotein • Agro food • Konservering • Kjøttproduksjon • Patogenitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

Populærvitenskapelig sammendrag

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er Norges eneste forskningsfabrikk for mat, og er lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. I lokalene våre finner du infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning innenfor foredling av alle matråvarer samt av restråstoffer fra denne foredlingen. Her arbeider vi med forskningsprosjekter, underviser studenter og tester produksjon av alt fra kjøtterstattere laget på bønner til norsk tapasost laget på geitemelk. Vi har utstyr for produksjon av næringsmidler i liten skala, som for eksempel frokostcerealer, øl, ost og pølser, tanker for fermentering, emballering og for å undersøke vekst av patogene i mat. Matpiloten har også tilgang til laboratorier med et bredt utvalg av analyseutstyr.Hvorfor trenger vi en forskningsfabrikk for mat? Matproduksjon i dag favner bredere enn tidligere. Det er ikke nok bare å få mat på bordet, samfunnet stiller stadig høyere krav til bærekraftig utnyttelse av råvarene i Norge. Dette innebærer at vi må ha et økt fokus på å utnytte hele råvaren og benytte grønn teknologi når vi produserer matvarer. Ved Matpiloten undersøker vi metoder for mer bærekraftig matproduksjon og best mulig utnyttelse av råvarer.Matpiloten brukes i hovedsak til forskning og undervisning, men vi kan også ta på oss oppdrag for matprodusenter og andre kunder. Slik får vi utnyttet vår kompetanse og tilgjengelig utstyr, i tillegg til å få kontakter som er verdifulle både for forskning og undervisning.Infrastrukturbevilgningen fra Norges Forskningsråd gir oss mulighet til å utvikle et topp moderne pilotanlegg på Campus Ås, og dette gjør oss til en fremragende arena for forskning på matproduksjon. Infrastrukturen har gjort det mulig for Campus Ås å utvide forskningsmulighetene, både med hensyn til matforedling, utvikling av nye matprodukter og forskning på mattrygghet. FoodPilotPlant Norge har dermed gjort det mulig for oss å søke og å få tildelt midler til nye og innovative forskningsprosjekter.

Vitenskapelig sammendrag

Vision: FoodPilotPlant Norway meets tomorrow’s needs for excellent research, education and innovative solutions

Primary objective: To further develop and update the existing pilot plant facilities for Food Processing at Campus Ås with state of the art equipment to establish Campus Ås as a national and international outstanding arena for food process development, research and education.

Metode

Innkjøp av vitenskapelig utstyr

Utstyr

Oppgradering av pilothaller for:

1. Planteprodukter (Nofima)

2. Meieriprodukter (NMBU (KBM))

3. Bryggeri (NMBU (KBM))

4. Prosessering av kjøtt (Nofima)

5. Prosessering av fisk (Nofima, NMBU (Biovit))

6. Bioraffinering, (NMBU (KBM))

7. Emballasje, (Nofima)

8. Patogen prosesshall, (Nofima)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siv Borghild Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Helga Næs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NOFIMA
1 - 2 av 2