Cristin-prosjekt-ID: 2508328
Sist endret: 31. mars 2021, 11:11

Cristin-prosjekt-ID: 2508328
Sist endret: 31. mars 2021, 11:11
Prosjekt

DigiCross - A repeated cross-sectional comparative study of the dynamics of early childhood students’, teacher students’ and teacher educators’ use, attitudes and competence, regarding digital technology in education.

prosjektleder

Siri Sollied Madsen
ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Profesjonsfaglig digital kompetanse • Digital teknologi • Digitalisering for læring • Digital pedagogikk didaktikk • Digital profesjonskompetanse • Digital policy • Digitale verktøy i barnehagen

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. mars 2021 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DigiCross - A repeated cross-sectional comparative study of the dynamics of early childhood students’, teacher students’ and teacher educators’ use, attitudes and competence, regarding digital technology in education.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Sollied Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Steinar Thorvaldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Maria Dardanou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Aslaug Grov Almås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Torstein Unstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Hvordan kan man skape rom i utdanning og barnehage for fokus på bærekraftige digital praksiser?

Madsen, Siri Sollied. 2020, DigiSus-Webinar: Bærekraftige digitale praksisar i barnehagen?. UITVitenskapelig foredrag

A sustainable future regarding digital technology in kindergartens – challenges and opportunities.

Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Unstad, Torstein. 2020, Barnehageforskningskonferanse 2020 - Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer. UITVitenskapelig foredrag

Attitudes, use and competence regarding professional use of digital technology in early childhood education.

Madsen, Siri Sollied. 2020, 2020 EECERA SIG ‘Digital Childhoods, Multimodality and STEM’ online meetings. UITVitenskapelig foredrag

What is the motivation of Norwegian and New Zealand teacher educators for using digital technology when teaching?

Madsen, Siri Sollied. 2020, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). UITVitenskapelig artikkel

Perspectives on the tensions in teaching with technology in Norwegian teacher education analysed using Argyris and Schön’s theory of action.

Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied. 2020, Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. UITVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »