Cristin-prosjekt-ID: 2512541
Sist endret: 23. juni 2021, 16:03

Cristin-prosjekt-ID: 2512541
Sist endret: 23. juni 2021, 16:03
Prosjekt

Internalizing problems among youth in foster care

prosjektleder

Stine Lehmann
ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Tidsramme

Aktivt
Start: 23. juni 2021 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internalizing problems among youth in foster care

Vitenskapelig sammendrag

Unge i fosterhjem har ofte vært utsatt for skadelige omsorgsbetingelser og andre risikofaktorer som gjør de sårbare for utvikling av psykiske vansker. Dette studiet fokuserer på internaliseringssymptomer (angst og depresjon) blant unge i fosterhjem mellom 11-17 år. Vi undersøker hvor mange som har ulike former for angst og depressive symptomer, og hvordan eksponering for ulike former for interpersonlig vold (fysisk/emosjonell vold, omsorgssvikt, seksuelle overgrep) påvirker utviklingen av angst og depresjonssymptomer.

Informasjon om ungdommenes psykiske helse kommer fra den overordnede studien Ung i fosterhjem. Vi undersøker hvordan unge i fosterhjem har det sammenlignet med ungdommer som mottar behandling for angst (ATACA-studien), og jevnaldrende flest (LIST-studien). Sammenligningsgruppene vil kunne bidra til ny og viktig innsikt for å forstå på hvilken måte og i hvor stor grad behovene til unge i fosterhjem skiller seg fra sine jevnaldrende. Dette utvider kunnskapsgrunnlaget for hvorvidt ungdom i fosterhjem kan nyttiggjøre seg eksisterende behandling for internaliseringsvansker, og gi anbefalinger om justeringer av eksisterende behandlingsmetoder mot angst og depresjon. For bedre å kunne tilrettelegge helsetjenester for denne gruppen undersøker vi også unge i fosterhjem sine unike erfaringer med behandling for sine vansker. Dette innebærer samtaler direkte med ungdommene og hva de opplever som viktig, nyttig eller unyttig i møte med helsetjenestene. Fokuset vil være på å løfte frem ungdommenes stemme.

Vi undersøker:

 • Forekomst av internaliseringsvansker blant ungdom i fosterhjem
 • Sammenhengen mellom eksponering for ulike former for interpersonlig vold og angst- og depresjonssymptomer.
 • Har unge i fosterhjem symptommønstre som ligner eller skiller seg fra jevnaldrende, slik at behandling må tilpasses deres særlige behov?
 • Hvilke erfaringer har unge i fosterhjem selv med behandling for sine internaliseringsvansker?

Studiet ledes av førsteamanuensis og psykologspesialist Stine Lehmann. Stipendiat i prosjektet Yasmin Moussavi er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen.Studiet er finansiert av NORCE, Norwegian Research Center AS, Helse. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stine Lehmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen

Yasmin Moussavi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gro Janne Henningsen Wergeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Bente Storm Mowatt Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Internalizing Symptoms Among Youth in Foster Care: Prevalence and Associations with Exposure to Maltreatment.

Moussavi, Yasmin; Wergeland, Gro Janne; Bøe, Tormod; Haugland, Bente Storm; Larsen, Marit Hjellset; Lehmann, Stine. 2021, Child Psychiatry and Human Development. NORCE, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1