Cristin-prosjekt-ID: 2043944
Sist endret: 23. juni 2021, 14:58

Cristin-prosjekt-ID: 2043944
Sist endret: 23. juni 2021, 14:58
Prosjekt

Ung i fosterhjem

prosjektleder

Stine Lehmann
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 256598

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk psykologi

Kontaktinformasjon

Sted
Stine Lehmann

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ung i fosterhjem

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet for dette prosjektet er å undersøke hvordan det går med fosterbarna fra barndom til ungdomsår. Forskningsprosjektet  finansieres av Norges Forskningsråd og NORCE Helse. Vi undersøker

 • hva som påvirker stabilitet og endring i psykisk helse fra barndom til ungdomstid
 • hvilke faktorer som fører til positiv utvikling og livskvalitet hos ungdom i fosterhjem
 • hva slags tjenestetilbud barna og fosterfamiliene mottar
 • om hjelpen oppleves nyttig og tilpasset deres behov

Kunnskapen vil ha betydning for utvikling av hjelpetilbud etter fosterhjemsplassering. Det er viktig å kartlegge barnas opplevelse av sin tilværelse, slik at tjenestetilbudet baseres på kunnskap om fosterbarns behov.

Studien omfatter fosterbarn mellom 11-17 år bosatt i Sør- og Øst-Norge. Datainnsamlingen ble fullført i april 2017. Over tre hundre ungdommer deltok selv, i tillegg til at det er hentet inn data fra fosterforeldrene til 330 ungdommer.

Prosjektet er vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest (REK Vest), og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

To doktorgradsarbeider utgår fra Ung i fosterhjem:

1. Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester. Stipendiat er Marit Larsen

2. Internaliseringsvansker blant unge i fosterhjem: Integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Stipendiat er Yasmin Moussavi

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stine Lehmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Yasmin Moussavi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Marit Hjellset Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Kartlegging av Traume- og stressrelaterte symptomer: The RAD And DSED Assessment (RADA) interview.

Lehmann, Stine. 2019, Seminar on Trauma-and Stressrelated symptoms in children and young people. NORCEVitenskapelig foredrag

Young people in foster care in Norway, what have they experienced, and how does that affect them?

Lehmann, Stine. 2019, Seminar on Trauma-and Stressrelated symptoms in children and young people. NORCEVitenskapelig foredrag

Psykisk helse hos ungdom i fosterhjem.

Lehmann, Stine. 2019, Nordisk fosterhjemkonferanse. NORCEVitenskapelig foredrag

Self -reported PTSD symptoms predict parent-reported low social responsiveness/emotional dysregulation among foster youth.

Lehmann, Stine; Breivik, Kyrre; Monette, Sebastien; Minnis, Helen. 2019, Society for Research in Child Development Biennial Meeting. NORCEPoster

Mental health in children prenatally exposed to opiates compared to foster children.

Sarfi, Monica; Welle-Strand, Gabrielle; Heiervang, Einar; Lehmann, Stine. 2019, Society for Research in Child Development Biennial Meeting. NORCE, UIO, OUSPoster
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »