Cristin-prosjekt-ID: 631681
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631681
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fosterbarns psykiske helse

prosjektleder

Stine Lehmann
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/1297

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 256598

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi

Emneord

Fosterhjem • Barns utvikling

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. august 2010 Slutt: 21. september 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fosterbarns psykiske helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Barn som plasseres i fosterhjem har ofte omsorgserfaringer som utgjør en risiko for psykiske lidelser. Forskningsprosjektet Fosterbarns psykiske helse er et studie som følger en kohort av barn født mellom 1999-2005, og som bor i fosterhjem. Data er samlet inn i 2011 og i 2016.

I første del av Fosterbarns psykiske helse (2011-2015) kartla vi barn (6-12 år) i fosterhjem med metoder brukt i norske og internasjonale epidemiologiske og kliniske studier. Denne første delen av forskingsprosjektet belyste tre tema:

1. Forekomst, komorbiditet og risikofaktorer for psykiske lidelser hos norske fosterbarn i skolealder.

Vel halvparten av  barna fylte kriteriene for én eller flere psykiske lidelser. Barnas diagnoser fordeler seg jevnt mellom atferdslidelser, ADHD, tilknytningsforstyrrelser, angst og depresjon. Det er ofte overlapp mellom ulike diagnoser blant barna med psykiske lidelser.Risikoen for psykiske lidelser økte ved alvorlig omsorgssvikt, psykisk og fysisk vold eller flere plasseringer.
2. Skreening-egenskaper for Strengths & Difficulites questionnaire (SDQ).
Er det kortfattede skreeninginstrumentet SDQ er sensitivt og spesifikt nok til å identifisere barn som har behov for utredning og tiltak? Våre funn tyder på at SDQ egner seg til Screening. Samtidig fanger ikke SDQ opp alvorlige relasjonsskader.

3. Reaktiv tilknytningsforstyrrelse (RAD) hos barn eksponert for vold og alvorlig omsorgssvikt.
Barn med alvorlige relasjonsskader forårsaket av omsorsgssvikt og misshandling, får ofte diagnosen Reaktiv Tilknytnigsforstyrrelse. Vi undersøkte om det også er riktig å forklare relasjonsskadene hos barn som har opplevd  omsorgssvikt og mishandling i sin biologiske familie, som tilknytningsforstyrrelser. Våre funn gir støtte for dette. Tilknytningsforstyrrelsesbegrepet kan bidra til å forstå behov hos barn som er utsatt for mishandling og omsorgssvikt i familien.

Oppfølgingsstudiet Ung i Fosterhjem (2016-2020)

Målet for dette prosjektet er å undersøke hvordan det går med fosterbarna fra barndom til ungdomsår. Forskningsprosjektet  finansieres av Norges Forskningsråd og NORCE Helse. Vi undersøker

 • hva som påvirker stabilitet og endring i psykisk helse fra barndom til ungdomstid
 • hvilke faktorer som fører til positiv utvikling og livskvalitet hos ungdom i fosterhjem
 • hva slags tjenestetilbud barna og fosterfamiliene mottar
 • om hjelpen oppleves nyttig og tilpasset deres behov

Kunnskapen vil ha betydning for utvikling av hjelpetilbud etter fosterhjemsplassering. Det er viktig å kartlegge barnas opplevelse av sin tilværelse, slik at tjenestetilbudet baseres på kunnskap om fosterbarns behov.

Studien omfatter fosterbarn mellom 11-17 år bosatt i Sør- og Øst-Norge. Datainnsamlingen ble fullført i april 2017. Over tre hundre ungdommer deltok selv, i tillegg til at det er hentet inn data fra fosterforeldrene til 330 ungdommer.

Prosjektet er vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest (REK Vest), og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

To doktorgradsarbeider utgår fra Ung i fosterhjem:

1. Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester. Stipendiat er Marit Larsen

2. Internaliseringsvansker blant unge i fosterhjem: Integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Stipendiat er Yasmin Moussavi

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stine Lehmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Einar Røshol Heiervang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Enhet barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo

Toril Havik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Odd E. Havik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Fosterbarns kontakt med psykiske helsetjenester : hvem får hjelp og hvorfor?

Helgesen, Aurora Bratterud; Standal-Knutsen, Tora; Larsen, Marit Hjellset; Lehmann, Stine. 2018, Tidsskriftet Norges Barnevern. NORCE, OUS, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

The internal structure of foster-parent completed SDQ for school-aged children.

Lehmann, Stine; Bøe, Tormod; Breivik, Kyrre. 2017, PLOS ONE. NORCEVitenskapelig artikkel

Psykisk helse hos barn i fosterhjem -Psykiske lidelser og relasjonsskader; Vekst og utvikling.

Lehmann, Stine. 2017, Fagdag Oppfølging og arbeid med fosterbarns psykiske helse. NORCEFaglig foredrag

Health care models for children in the child protection system -Experiences from Norway .

Lehmann, Stine. 2017, The MOCHA Workshop on health care for children in the child welfare/child protection system. NORCEVitenskapelig foredrag

Stress- and Trauma-Related Disorders Disturbed relational behavior in foster children without institutional rearing -Symposium.

Lehmann, Stine; Breivik, Kyrre; Heiervang, Einar; Havik, Toril; Havik, Odd E.. 2016, 15th World Congress of the world association for infant mental health. NORCE, UIO, UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »