Cristin-prosjekt-ID: 2513794
Sist endret: 22. november 2022, 22:27

Cristin-prosjekt-ID: 2513794
Sist endret: 22. november 2022, 22:27
Prosjekt

Comparing language use and instruction across contexts (LANGUAGES)

prosjektleder

Lisbeth M. Brevik
ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 315985

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fransk språk • Fagdidaktikk • Engelsk språk • Språkvitenskapelige fag

Emneord

Kvalitativ intervjumetode • Videoanalyse • Klasseromsforskning • Språktesting og vurdering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2021 Slutt: 31. juli 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Comparing language use and instruction across contexts (LANGUAGES)

Tittel

Comparing language use and instruction across contexts (LANGUAGES)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lisbeth M. Brevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Eva Thue Vold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Åsta Haukås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Stephanie Hazel Grønstad Wold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Estelle Fohr-Prigent

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

What makes good language instruction? The LANGUAGES project will study classrooms in France, England and Norway to find answers.

Brevik, Lisbeth M.; Myhill, Debra; Cohen, Cathy; Jemsek, Misha. 2021, UoE, UIO, ENSLYONIntervju

Hva er god språkundervisning? LANGUAGES-prosjektet skal undersøke klasseromsundervisning i Frankrike, England og Norge for å finne svar.

Brevik, Lisbeth M.; Jemsek, Misha; Myhill, Debra; Cohen, Cathy. 2021, UoE, UIO, ENSLYONIntervju

Å forske på språkundervisning – verdien av å sammenligne undervisning i ulike språkfag på tvers av land .

Brevik, Lisbeth M.; Vold, Eva Thue; Myhill, Debra. 2022, Bedre Skole. UoE, UIOPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »