Cristin-prosjekt-ID: 2540236
Sist endret: 2. juni 2022, 21:35

Cristin-prosjekt-ID: 2540236
Sist endret: 2. juni 2022, 21:35
Prosjekt

Inkluderende arbeidsliv - barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede

prosjektleder

Tonje Fyhn
ved NORCE Helse og samfunn - Arbeidsliv og inkludering ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges Blindeforbund

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.850.000
 • Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
  Prosjektkode: 187937

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Annen informasjonsteknologi

Emneord

Verdier og holdninger • Digital inkludering • Universell utforming av IKT • Synshemmede og arbeid • Inkluderende arbeidsliv

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. juni 2020 Slutt: 30. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Inkluderende arbeidsliv - barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tonje Fyhn

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn - Arbeidsliv og inkludering ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kristin Kjæret

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges Blindeforbund

Terje André Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges Blindeforbund

Till Halbach

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Regnesentral
Aktiv cristin-person

Kristin Skeide Fuglerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Regnesentral
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Synshemmede i arbeidslivet: Et arbeidsgiverperspektiv.

Fyhn, Tonje; Halbach, Till; Skeide Fuglerud, Kristin; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André. 2022, NORCE, NR, BLINDEFORBRapport

Inkluderende arbeidsliv: synshemmedes arbeidsdeltakelse og IKT .

Fuglerud, Kristin Skeide. 2022, UNIKT forum. NRVitenskapelig foredrag

"Kanskje du kunne bli maler?" – Fem personer med nedsatt syn forteller om sine erfaringer som arbeidssøkere og arbeidstakere.

Halbach, Till ; Fyhn, Tonje; Fuglerud, Kristin Skeide; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André. 2022, NORCE, NR, BLINDEFORBRapport

Kunnskapsoppsummering om inkludering og deltakelse i arbeidslivet for personer med synsnedsettelse.

Fuglerud, Kristin Skeide. 2021, Referansegruppemøte i prosjekt om barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede. NRFaglig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »