Cristin-prosjekt-ID: 297648
Sist endret: 7. mai 2014, 11:53

Cristin-prosjekt-ID: 297648
Sist endret: 7. mai 2014, 11:53
Prosjekt

Registrering som overgrep? – IPLOS-konflikten

prosjektleder

Per Koren Solvang
ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Registrering som overgrep? – IPLOS-konflikten

Vitenskapelig sammendrag

I 2006 ble det i Norge satt i gang et tiltak for registrering av pleie- og omsorgsbehov; IPLOS. I etterkant av iverksettingen oppsto det protesterer mot registreringen og måten den ble gjennomført på. Prosjektet undersøker hvilke forhold som ble løftet frem som viktige henholdsvis i problemdefineringen av, og i forsvaret for ordningene, og hvilke hensyn det vises til når funksjonshemmede, helsefaglige profesjonsutøvere og myndighetene søker å legitimere sine standpunkter. Det empiriske grunnlaget er ytringer om IPLOS i aviser, fagpresse, nettsteder og i offentlig informasjon. Et hovedmoment til å forstå IPLOS-kontroversen er at det tas manglende hensyn til velferdsforvaltningen som et bredt fundert verdikompromiss.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Koren Solvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Astrid Bergland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Halvor Melbye Hanisch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Aleksandra Bartoszko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Heidi Woll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5