Cristin-prosjekt-ID: 352015
Sist endret: 2. mai 2016, 08:38

Cristin-prosjekt-ID: 352015
Sist endret: 2. mai 2016, 08:38
Prosjekt

4XL Study - Obesity Surgery in Adolescence

prosjektleder

Jøran Sture Hjelmesæth
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Klassifisering

Emneord

Overvekt • Barn og ungdom • Fedme og fedmekirurgi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2009 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

4XL Study - Obesity Surgery in Adolescence

Sammendrag

Konservativ behandling med fokus på endring av levevaner gir usikre kort- og langtidsresultater ved sykelig fedme hos ungdommer. Det er derfor behov for evaluering av andre behandlingstilbud. Hovedhensikten med 4XL-studien er å avklare om kirurgisk behandling gir større helsegevinst enn standard konservativ behandling hos ungdom mellom 13 og 18 år. Ungdommer som har gjennomført minst ett års tverrfaglig behandling, gis etter grundig informasjon og utvelgelse tilbud om intervensjon i form av kirurgisk behandling (gruppe A) eller strukturert, intensiv konservativ behandling med to års oppfølging (gruppe B). Begge gruppene følges i totalt 10 år etter intervensjonsstart. Endringsmålene fokuserer på helsegevinst (livskvalitet, fysisk og psykisk helse), sikkerhet (komplikasjoner) og effektivitet (reduksjon i overvekt).

Vitenskapelig sammendrag

The purpose of this study on adolescents between 13 and 18 years of age with morbid obesity is to determine whether surgical treatment gives more health benefits than standard conservative treatment, and if laparoscopic gastric bypass is a method with high safety and a low complication rate.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Sture Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Rune Sandbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Samira Lekhal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3