Cristin-prosjekt-ID: 399439
Sist endret: 7. oktober 2019 13:06

Cristin-prosjekt-ID: 399439
Sist endret: 7. oktober 2019 13:06
Prosjekt

Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag-KROSS

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg
ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon

Sted
Helle K Falkenberg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag-KROSS

Vitenskapelig sammendrag

En forskningsstudie for å undersøke hvordan oppmerksomheten rundt synsforstyrrelser hos slagrammede er i slagenhetene ved sykehuset, og videre hvordan dette har innvirker i rehabilitering etter hjerneslag. Studien ønsker å undersøke behovet for kartlegging av synsforstyrrelser hos slagrammede på sykehuset. Studiens hensikt er å styrke rehabiliteringstilbudet til slagrammede med synsforstyrrelser på sykehuset ved å gjennomføre et opplæringsprogram for ansatte som muliggjør synsundersøkelse ved slagenheten, videre å utvikle systematiske rutiner for utførelse og oppfølging av resultatene, spesielt hvordan dette skal inngå i slagrammedes helhetlige rehabilitering.

Metode

Studien er en intervensjonsstudie der ansatte ved slagenheter/andre avdelinger deltar i et opplæringsprogram (intervensjon) for å øke kunnskap og kompetanse om synsforstyrrelser etter hjerneslag.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Grethe Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Heidi Ormstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Irene Langeggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Invisible visual impairments – experiences of the lack of focus on visual impairment after stroke.

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi. 2019, ESLRR2019. USNVitenskapelig foredrag

«Usynlige» synsproblem etter hjerneslag.

Falkenberg, Helle Kristine. 2019, Arendalsuka 2019. USNPopulærvitenskapelig foredrag

PROJEKTET NORWEGIAN VISION IN STROKE (NORVIS).

Falkenberg, Helle Kristine. 2019, Syn og Hjerne 2019. USNFaglig foredrag

Visual impairment after stroke; stroke survivor’s experiences of acute care and follow up.

Mathisen, Torgeir Solberg; Ormstad, Heidi Kristin; Eilertsen, Grethe; Falkenberg, Helle Kristine. 2018, Kongsberg Vision Meeting. USN, NTNUVitenskapelig foredrag

Providing low vision care requires multidisciplinary collaboration. .

Falkenberg, Helle Kristine; Berndtsson, Inger. 2018, Kongsberg Vision Meeting. USNFaglig foredrag
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »