Cristin-prosjekt-ID: 399439
Sist endret: 27. september 2021, 10:53

Cristin-prosjekt-ID: 399439
Sist endret: 27. september 2021, 10:53
Prosjekt

Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag-KROSS

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg
ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon

Sted
Helle K Falkenberg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag-KROSS

Vitenskapelig sammendrag

En forskningsstudie for å undersøke hvordan oppmerksomheten rundt synsforstyrrelser hos slagrammede er i slagenhetene ved sykehuset, og videre hvordan dette har innvirker i rehabilitering etter hjerneslag. Studien ønsker å undersøke behovet for kartlegging av synsforstyrrelser hos slagrammede på sykehuset. Studiens hensikt er å styrke rehabiliteringstilbudet til slagrammede med synsforstyrrelser på sykehuset ved å gjennomføre et opplæringsprogram for ansatte som muliggjør synsundersøkelse ved slagenheten, videre å utvikle systematiske rutiner for utførelse og oppfølging av resultatene, spesielt hvordan dette skal inngå i slagrammedes helhetlige rehabilitering.

Metode

Studien er en intervensjonsstudie der ansatte ved slagenheter/andre avdelinger deltar i et opplæringsprogram (intervensjon) for å øke kunnskap og kompetanse om synsforstyrrelser etter hjerneslag.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Grethe Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Heidi Ormstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Irene Langeggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Usynlige synsproblem etter hjerneslag. .

Falkenberg, Helle Kristine. 2021, NBHPs digitale fagdager om syn. USNFaglig foredrag

How to implement structured vision assessment into clinical practice in order to improve treatment and rehabilitation after stroke?

Falkenberg, Helle Kristine. 2021, XXI Noridc Stroke Society . USNVitenskapelig foredrag

Synsproblemer etter hjerneslag.

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Ormstad, Heidi; Eilertsen, Grethe. 2021, Optikeren. USNFagartikkel

Barriers and facilitators to the implementation of a structured visual assessment after stroke in municipal health care services.

Mathisen, Torgeir Solberg; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi; Falkenberg, Helle Kristine. 2021, BMC Health Services Research. USNVitenskapelig artikkel

«Usynlige» synsproblemer – slagrammedes erfaringer med behandling og oppfølging av synsproblemer etter hjerneslag og hvordan synsproblemer påvirker livet .

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Ormstad, Heidi; Eilertsen, Grethe. 2021, Hjernecella - organisert slagkraft. USNPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 39 | Neste | Siste »