Cristin-prosjekt-ID: 620366
Sist endret: 23. januar 2021 09:02

Cristin-prosjekt-ID: 620366
Sist endret: 23. januar 2021 09:02
Prosjekt

Et slag for syn

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg
ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Kunnskapsoverføring • Kompetanseheving • Tverrfaglig samarbeid • Optometri / synsmåling

HRCS-helsekategori

 • Øye
 • Hjerneslag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 31 00 89 61
Sted
Helle K Falkenberg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. juni 2017 Slutt: 1. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Et slag for syn

Vitenskapelig sammendrag

Synstap etter slag forekommer ofte og øker risikoen for redusert helse og
livskvalitet, men er vanskelig å oppdage. Det er liten kompetanse og ingen systematikk for koordinering og inkludering av synets betydning ifm rehabilitering i kommunehelsetjenesten. Bedre syn bedrer annen
rehabilitering. Formålet med denne studien er å fremme rehabilitering, helse og livskvalitet til personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag ved systematisk kompetanseheving, tverrfaglig samarbeid om synsrehabilitering i kommunehelsetjenesten ved bruk av opplæringsprogrammet «KROSS-K: Kompetanse om Rehabilitering om Syn og Slag i Kommunehelsetjenesten» og strukturert bruk av koordinerende enhet. Studien vil bidra med ny kunnskap på et område hvor det er lite forskning. Den vil føre til kompetanse om betydning av å inkludere vurdering og konsekvens av synstap sammen med annen rehabilitering, samt hvordan kommunene skal øke kompetanse innen synsrehablitering og systematisk inkludere dette i eksisterende rehabiliteringstilbud. Studien har vitenskapelig betydning for
utdanning av helsepersonell, samhandling og bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

Metode

Det vil utføres en kompetanseheving- og intervensjonstudie strukturert etter
Graham's teoretiske modell om "knowledge translation", der det benyttes anerkjente kvantitative og kvalitative
metoder for analyse av datamaterialet. Data fra kartleggingsverktøy, kunnskapstest og loggbok vil analyseres
med relevante statistiske metoder, erfaringer innhentet i intervju analyseres kvalitativt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Torgeir Solberg Mathisen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Grethe Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Heidi Ormstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

"invisible" visual impairments. A qualitative study of stroke survivors' experience of vision symptoms, health services and impact of visual impairments.

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Ormstad, Heidi; Eilertsen, Grethe. 2020, BMC Health Services Research. USNVitenskapelig artikkel

NorVIS og synsproblemer etter hjerneslag .

Falkenberg, Helle Kristine. 2020, Rehabiliteringswebinar2020. USNFaglig foredrag

Synshemmede må bli sett i slagbehandlingen.

Falkenberg, Helle Kristine; Skar, Tommy; Hagen, Arild. 2020, Dagens medisin. USNKronikk

Du ser med hjernen -Usynlige synsproblemer etter hjerneskade.

Falkenberg, Helle Kristine. 2020, Forskarnatt USN: Powered by PetchaKucha. USNPopulærvitenskapelig foredrag

Mer oppmerksomhet på synsproblemer etter slag.

Falkenberg, Helle Kristine; Skar, Tommy. 2020, USNIntervju
1 - 5 av 28 | Neste | Siste »