Cristin-prosjekt-ID: 620366
Sist endret: 27. september 2021, 09:58

Cristin-prosjekt-ID: 620366
Sist endret: 27. september 2021, 09:58
Prosjekt

Et slag for syn

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg
ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Kunnskapsoverføring • Kompetanseheving • Tverrfaglig samarbeid • Optometri / synsmåling

HRCS-helsekategori

 • Øye
 • Hjerneslag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 31 00 89 61
Sted
Helle K Falkenberg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. juni 2017 Slutt: 1. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Et slag for syn

Vitenskapelig sammendrag

Synstap etter slag forekommer ofte og øker risikoen for redusert helse og
livskvalitet, men er vanskelig å oppdage. Det er liten kompetanse og ingen systematikk for koordinering og inkludering av synets betydning ifm rehabilitering i kommunehelsetjenesten. Bedre syn bedrer annen
rehabilitering. Formålet med denne studien er å fremme rehabilitering, helse og livskvalitet til personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag ved systematisk kompetanseheving, tverrfaglig samarbeid om synsrehabilitering i kommunehelsetjenesten ved bruk av opplæringsprogrammet «KROSS-K: Kompetanse om Rehabilitering om Syn og Slag i Kommunehelsetjenesten» og strukturert bruk av koordinerende enhet. Studien vil bidra med ny kunnskap på et område hvor det er lite forskning. Den vil føre til kompetanse om betydning av å inkludere vurdering og konsekvens av synstap sammen med annen rehabilitering, samt hvordan kommunene skal øke kompetanse innen synsrehablitering og systematisk inkludere dette i eksisterende rehabiliteringstilbud. Studien har vitenskapelig betydning for
utdanning av helsepersonell, samhandling og bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

Metode

Det vil utføres en kompetanseheving- og intervensjonstudie strukturert etter
Graham's teoretiske modell om "knowledge translation", der det benyttes anerkjente kvantitative og kvalitative
metoder for analyse av datamaterialet. Data fra kartleggingsverktøy, kunnskapstest og loggbok vil analyseres
med relevante statistiske metoder, erfaringer innhentet i intervju analyseres kvalitativt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Torgeir Solberg Mathisen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Grethe Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Heidi Ormstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Usynlige synsproblem etter hjerneslag. .

Falkenberg, Helle Kristine. 2021, NBHPs digitale fagdager om syn. USNFaglig foredrag

How to implement structured vision assessment into clinical practice in order to improve treatment and rehabilitation after stroke?

Falkenberg, Helle Kristine. 2021, XXI Noridc Stroke Society . USNVitenskapelig foredrag

Synsproblemer etter hjerneslag.

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Ormstad, Heidi; Eilertsen, Grethe. 2021, Optikeren. USNFagartikkel

Barriers and facilitators to the implementation of a structured visual assessment after stroke in municipal health care services.

Mathisen, Torgeir Solberg; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi; Falkenberg, Helle Kristine. 2021, BMC Health Services Research. USNVitenskapelig artikkel

«Usynlige» synsproblemer – slagrammedes erfaringer med behandling og oppfølging av synsproblemer etter hjerneslag og hvordan synsproblemer påvirker livet .

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Ormstad, Heidi; Eilertsen, Grethe. 2021, Hjernecella - organisert slagkraft. USNPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 33 | Neste | Siste »