Cristin-prosjekt-ID: 620366
Sist endret: 8. april 2022, 15:01

Cristin-prosjekt-ID: 620366
Sist endret: 8. april 2022, 15:01
Prosjekt

Et slag for syn

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg
ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Kunnskapsoverføring • Kompetanseheving • Tverrfaglig samarbeid • Optometri / synsmåling

HRCS-helsekategori

 • Øye
 • Hjerneslag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 31 00 89 61
Sted
Helle K Falkenberg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. juni 2017 Slutt: 1. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Et slag for syn

Vitenskapelig sammendrag

Synstap etter slag forekommer ofte og øker risikoen for redusert helse og
livskvalitet, men er vanskelig å oppdage. Det er liten kompetanse og ingen systematikk for koordinering og inkludering av synets betydning ifm rehabilitering i kommunehelsetjenesten. Bedre syn bedrer annen
rehabilitering. Formålet med denne studien er å fremme rehabilitering, helse og livskvalitet til personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag ved systematisk kompetanseheving, tverrfaglig samarbeid om synsrehabilitering i kommunehelsetjenesten ved bruk av opplæringsprogrammet «KROSS-K: Kompetanse om Rehabilitering om Syn og Slag i Kommunehelsetjenesten» og strukturert bruk av koordinerende enhet. Studien vil bidra med ny kunnskap på et område hvor det er lite forskning. Den vil føre til kompetanse om betydning av å inkludere vurdering og konsekvens av synstap sammen med annen rehabilitering, samt hvordan kommunene skal øke kompetanse innen synsrehablitering og systematisk inkludere dette i eksisterende rehabiliteringstilbud. Studien har vitenskapelig betydning for
utdanning av helsepersonell, samhandling og bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

Metode

Det vil utføres en kompetanseheving- og intervensjonstudie strukturert etter
Graham's teoretiske modell om "knowledge translation", der det benyttes anerkjente kvantitative og kvalitative
metoder for analyse av datamaterialet. Data fra kartleggingsverktøy, kunnskapstest og loggbok vil analyseres
med relevante statistiske metoder, erfaringer innhentet i intervju analyseres kvalitativt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Torgeir Solberg Mathisen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Grethe Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Heidi Ormstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) Network Årsrapport 2021.

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Sandbakken, Maren. 2022, USNRapport

Synskartlegging etter hjerneslag KROSS og NorVIS.

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg; Eilertsen, Grethe; Langeggen, Irene. 2021, Nordisk Nætverksmøte nevrorehabilitering . USNFaglig foredrag

Usynlige synsvansker etter hjerneslag.

Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg. 2022, Kvalitet, trygghet og respekt Fagdag øyeavdelingen SUS. USNFaglig foredrag

‘If we don’t assess the patient’s vision, we risk starting at the wrong end’: a qualitative evaluation of a stroke service knowledge translation project.

Mathisen, Torgeir Solberg; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi; Falkenberg, Helle Kristine. 2022, BMC Health Services Research. USNVitenskapelig artikkel

Først i verden -Noorsk nettverk for syn og slag.

Falkenberg, Helle Kristine; Kvalbein, Aud. 2021, Min Hjernehelse. USNIntervju tidsskrift
1 - 5 av 44 | Neste | Siste »