Cristin-resultat-ID: 2015355
Sist endret: 5. april 2022, 11:04
Resultat
Rapport
2022

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) Network Årsrapport 2021

Bidragsytere:
 • Helle Kristine Falkenberg
 • Torgeir Solberg Mathisen og
 • Maren Sandbakken

Utgiver/serie

Utgiver

Universitetet i Sørøst-Norge

Serie

Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge
ISSN 2535-5325

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Hefte: 85
Antall sider: 44

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) Network Årsrapport 2021

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer aktiviteten i Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) nettverket i 2021. Det viktigste i 2021 er at NorVIS har blitt en stor arena for tverrfaglig samarbeid, og at vi har bidratt til økt kunnskap, oppmerksomhet og ny praksis om synsproblemer etter hjerneslag. Gjennom 2021 er NorVIS på god vei til å bli en anerkjent arena for forskning, klinisk praksis og erfaringsdeling på tvers av helse-, omsorgsog opplæringssektoren. Vi har fått fem nye assosierte partnere og nettverket teller nå 36 partnere og nærmere 70 personer. Et hovedområde for NorVIS er å arbeide for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på tvers av helse-, omsorgs- og opplæringstjenesten. Det er gledelig å se at det i 2021 var tre pågående forskningsprosjekter i Norge som vil bidra med ny kunnskap om syn, synsproblem og hjerneslag, og hvordan tjenestene kan organiseres for at syn blir en integrert del av tilbudet etter hjerneslag. Det har vært flere masterprosjekt som bidrar med ny kunnskap og økt faglig kompetanse, og NorVIS startet arbeidet med en større kunnskapsoppsummering som oppdaterer forskningsresultater fra 2013. Synshelse er hjernehelse. Økt kunnskap om omfanget og betydningen av synsproblem og at alle slagrammede trenger en synsutredning har vært et annet viktig område i formidling og interessepolitisk arbeid. Det var derfor oppmuntrende? At det i 2021 ble et uttalt politisk mål at alle slagrammede skal få undersøkt synet, og at personer med et identifisert synsproblem skal henvises til synsrehabilitering. En medvirkende årsak til den politiske oppmerksomheten er målrettet arbeid i regi av NorVIS, med et sterkt fokus på tverrfaglige løsninger og samarbeid. NorVIS aktiviteten har i stor grad vært digital, og det har vært mange møter i nettverket. Dette har fungert bra, men det var veldig fint at NorVIS egen to dagers fagkonferanse kunne gjennomføres fysisk på Kongsberg. Det å kunne treffes er viktig og nyttig i utviklingen av et aktivt nettverk og for at NorVIS skal være en attraktiv møteplass. Til slutt har NorVIS jobbet mye med folkeopplysning. Det er behov for at folk blir klar over at synsproblem er vanlig etter hjerneslag, men også at det kan være et symptom på hjerneslag. NorVIS har vært avsender på to kronikker hvor vi skriver at «SE» må inn i hjerneslagkampanjen. Da blir rimet «Problemer med å prate, smile, løfte, se -da må du ringe 1-1-3!»

Bidragsytere

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Torgeir Solberg Mathisen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Maren Sandbakken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3