Cristin-prosjekt-ID: 404798
Sist endret: 20. januar 2017, 14:23

Cristin-prosjekt-ID: 404798
Sist endret: 20. januar 2017, 14:23
Prosjekt

Prosjekt Gå inn i din tid/ Barn og unges digitale hverdag

prosjektleder

Per Arne Godejord
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Emneord

Presse • Digitale medier

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 1. januar 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prosjekt Gå inn i din tid/ Barn og unges digitale hverdag

Sammendrag

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nesna og Redd Barna, med deltakelse av blant andre KRIPOS. Prosjektet startet 12. mars 2003 med signering av en samarbeidsavtale mellom HiNe og Redd Barna i Informatikkseksjonens lokaler i Mo i Rana. Avtalen ble fornyet i 2005. HiNe er eneste utdanningsinstitusjon i Norden med denne type samarbeid. Fagene som er direkte innvolvert er bachelorstudiet i informatikk og informasjonssystemer, og fjernundervisningsstudiet IKT og Læring 1 ().HiNe og Redd Barna ønsker å øke bevisstheten til IT-studenter, lærer- og sykepleiestudenter og andre om problemområdet seksuelle overgrep mot barn på Internett. Fra 2006 har vi forsøkt å tilføre prosjektet en viss form for internasjonalisering, innenfor den delen som angår utdanningsperspektivet, ved et samarbeid med Universitetet i Zielona Gora, Polen.

Vitenskapelig sammendrag

Dette er fortsettelsen av pilot-prosjektet "Gå inn i din tid", mellom Høgskolen i Nesna og Redd Barna, med deltakelse av blant andre KRIPOS.

Prosjektet startet formellt sett 12. mars 2003 med signering av en samarbeidsavtale mellom HiNe og Redd Barna i Informatikkseksjonens lokaler i Mo i Rana. Avtalen ble fornyet i 2005. HiNe er eneste utdanningsinstitusjon i Norden med denne type samarbeid. Fagene som er direkte innvolvert er bachelorstudiet i informatikk og informasjonssystemer, og fjernundervisningsstudiet IKT og Læring 1.

HiNe og Redd Barna ønsker å øke bevisstheten til IT-studenter, lærer- og sykepleiestudenter og andre om problemområdet seksuelle overgrep mot barn på Internett.

Fra 2006 har vi forsøkt å tilføre prosjektet en viss form for internasjonalisering, innenfor den delen som angår utdanningsperspektivet, ved et samarbeid med Universitetet i Zielona Gora, Polen.

Tittel

Project Getting Involved/ Kid`s Digital World

Sammendrag

A unique educational project that was implemented in the undergraduate study of computer science in 2002. Nesna University College has been using the example of sexual abuse of children in case study teaching in social informatics, in order to create an environment for intrinsically motivated learning. The project also gave the students a unique opportunity to get involved both emotionally and practically in the field of social informatics. The project is run in cooperation with Save the Children Norway and the Norwegian National Crime Squad. Nesna University College has the only computer science program in the world that has sexual abuse of children as the main topic on the curriculum. The computer science students provide both the Save the Children Norway and the National Criminal Investigation Service with reports on various topics such as secure chat, camera phones and possible abuse, Freenet as a tool for sexual abuse, etc. This exceptional cooperation between higher education and public and private organizations in this field makes the project not only unique, but might also be a major factor in both the willingness of students to learn social informatics and their development of skills in the various topics of social informatics.

Vitenskapelig sammendrag

The continuation of a unique educational project that was implemented in the undergraduate study of computer science in 2002. The pilot project was called "Gå inn i din tid" and focused soley on Computer Science students. The continuation also focuses on Teacher Eduaction students.

Nesna University College has been using the example of sexual abuse of children in case study teaching in social informatics, in order to create an environment for intrinsically motivated learning.

The project also gave the students a unique opportunity to get involved both emotionally and practically in the field of social informatics.

The project is run in cooperation with Save the Children Norway and the Norwegian National Crime Squad. Nesna University College has the only computer science program in the world that has sexual abuse of children as the main topic on the curriculum. The computer science students provide both the Save the Children Norway and the National Criminal Investigation Service with reports on various topics such as secure chat, camera phones and possible abuse, Freenet as a tool for sexual abuse, etc.

This exceptional cooperation between higher education and public and private organizations in this field makes the project not only unique, but might also be a major factor in both the willingness of students to learn social informatics and their development of skills in the various topics of social informatics.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Arne Godejord

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Beata Joanna Godejord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Gå inn i din tid – 10 år med bevisstgjøring av informatikere og lærere.

Godejord, Per Arne. 2012, "Gå inn i din tid" - konferanse om seksuelle overgrep mot barn. NORDFaglig foredrag

Nowe obszary kommunikacyjne - nowe wyzwania dla edukacji.

Godejord, Beata; Godejord, Per Arne. 2008, NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

WEB 2.0 Overgrep og ukultur.

Godejord, Per Arne. 2008, Landskonferansen på Nesna for praksis i lærerutdanningene. NORDVitenskapelig foredrag

Bruk av bevisstgjøringsprosjekt.

Godejord, Per Arne. 2008, Barn i vanskelige situasjoner Nasjonal konferanse for lærerutdannere med fokus på overgrep på internett og vold i nære relasjoner. NORDVitenskapelig foredrag

Social Informatics Resources Social Informatics Wiki.

Godejord, Per Arne. 2008, NORDAnnet produkt
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »