Cristin-prosjekt-ID: 404790
Sist endret: 14. september 2016, 12:58

Cristin-prosjekt-ID: 404790
Sist endret: 14. september 2016, 12:58
Prosjekt

Gå inn i din tid (Pilot)

prosjektleder

Per Arne Godejord
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Emneord

Sikring • Internett • Personvern • REDD • Barn

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. mars 2003 Slutt: 1. januar 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gå inn i din tid (Pilot)

Sammendrag

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nesna og Redd Barna,med deltakelse av blant andre KRIPOS. Prosjektet startet i 2002, og ble formalisert den 12. mars 2003 i Informatikkseksjonens lokaler i Mo i Rana.Prosjektet er et undervisningsprosjekt som retter seg mot teknologistudenter, lærerstudenter, næringslivet og skoleverket. Målet er å bekjempe seksuelle overgrepmot barn og bruken av IKT, og da særlig Internett, som formidlings- ogdistribusjonskanal, for overgrepsbilder og filmer. Prosjektet ble fornyet 7. september 2005, og HiNe er eneste høgere utdanningsinstitusjon i verden med denne type samarbeid. Fra november 2005 ble bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn og unge i digitale medier HiNe sin offisielle etiske profil.

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nesna og Redd Barna,med deltakelse av blant andre KRIPOS. Prosjektet startet i 2002, og ble formalisert den 12. mars 2003 i Informatikkseksjonens lokaler i Mo i Rana.Prosjektet er et undervisningsprosjekt som retter seg mot teknologistudenter, lærerstudenter, næringslivet og skoleverket. Målet er å bekjempe seksuelle overgrepmot barn og bruken av IKT, og da særlig Internett, som formidlings- ogdistribusjonskanal, for overgrepsbilder og filmer. Prosjektet ble fornyet 7. september 2005, og HiNe er eneste høgere utdanningsinstitusjon i verden med denne type samarbeid. Fra november 2005 ble bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn og unge i digitale medier HiNe sin offisielle etiske profil.

Tittel

Project Getting Involved (Pilot)

Sammendrag

This is a newly started educational project that was implemented in the undergraduate study of Computer Science in 2002. It is also implemented in the Teacher Education. Starting in 2002, the Department of Computer Science at Nesna University College has used the example of sexual abuse of children as a tool for teaching Social Informatics to undergraduate students in Computer Science. The project is run in cooperation with Save the Children Norway and the Norwegian National Crime Squad. The Computer Science students provides both the Save the Children Norway and the National Criminal Investigation Service with reports on various topics such as secure chat, camera phones and possible abuse, Freenet as a tool for sexual abuse, etc. A preliminary study indicates that the use of this project has raised both the willingness of students to learn Social Informatics and their skills in the various topics of Social Informatics. In 2005 work was started on extending the project to the students of Teacher Education and their lecturers, with the aim of teaching basic computer knowledge to both parties. The project is also a part of the Learning Network project in the southern parts of Nordland county, providing lower and upper secondary school teachers` with knowledge about sexual abuse of children and the use of ICT by both victim and abuser.

Vitenskapelig sammendrag

This is a newly started educational pilot project that was implemented in the undergraduate study of Computer Science in 2002, and then formally started on 12th of March 2003. It is also implemented in the Teacher Education.

Starting in 2002, the Department of Computer Science at Nesna University College has used the example of sexual abuse of children as a tool for teaching Social Informatics to undergraduate students in Computer Science.

The pilot project is run in cooperation with Save the Children Norway and the Norwegian National Crime Squad.

The Computer Science students provides both the Save the Children Norway and the National Criminal Investigation Service with reports on various topics such as secure chat, camera phones and possible abuse, Freenet as a tool for sexual abuse, etc.

A preliminary study indicates that the use of this project has raised both the willingness of students to learn Social Informatics and their skills in the various topics of Social Informatics.

In 2005 work was started on extending the project to the students of Teacher Education and their lecturers, with the aim of teaching basic computer knowledge to both parties. The project is also a part of the Learning Network project in the southern parts of Nordland county, providing lower and upper secondary school teachers` with knowledge about sexual abuse of children and the use of ICT by both victim and abuser.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Arne Godejord

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet

Laila Johansen Matberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Beata Joanna Godejord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uniwersytet Zielonogórski
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Barn og unges digitale hverdag.

Godejord, Per Arne. 2005, Skolelederkonferansen 2005. NORDVitenskapelig foredrag

Cyfrowy wiat dziecka.

Godejord, Per Arne. 2006, VI Scientific and Didactic Seminar Diagnosis and Evaluation in Aspect of Strategy of Development Education. NORDVitenskapelig foredrag

Exploring Teacher Methodology: Using the Example of Sexual Abuse of Children as a way of Teaching Social Informatics.

Godejord, Per Arne. 2006, The Eleventh Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. NORDPoster
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »