Cristin-prosjekt-ID: 442999
Sist endret: 21. januar 2021, 17:31

Cristin-prosjekt-ID: 442999
Sist endret: 21. januar 2021, 17:31
Prosjekt

Monitorering av tobakksvaner og forbruk

prosjektleder

Tord Finne Vedøy
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Monitorering av tobakksvaner og forbruk

Sammendrag

Prosjektnr. 236 Informasjon om røyking og bruk av snus vil bli samlet inn fra et representativt utvalg av befolkningen i samarbied med SSB. Detaljerte opplysninger knyttet til tobakksbruk vil bli analysert.

Populærvitenskapelig sammendrag

Folkehelseinstituttet, avdeling for Rusmidler og tobakk, har ansvaret for å overvåke befolkningens bruk av tobakk (sigarettrøyking og bruk av snus), samt nye nikotinprodukter som e-sigaretter/vapeprodukter. Prosjektet benytter seg av SSBs årlige tobakksbruksundersøkelse. Ansvaret for denne undersøkelsen ble gitt til Folkehelseinstituttet i 2016. Utviklingstrekk i røykeprevalens og snusbruk i ulike grupper av befolkningen blir rapportert i nettpubliksjonen Tall om tobakk på www.fhi.no. Denne rapporten tar også for seg bruk av e-sigaretter/vaping. I prosjektet er det også tilknyttet en web-undersøkelse gjennomført av IPSOS om det uregistrerte tobakksforbruket. Denne undersøkelsen kommer i tillegg til statistikk om det registrerte forbruket av tobakk fra Skatteetaten.  

 

Tittel

Monitoring tobacco habits and consumption

Sammendrag

SIRUS monitors the smoking habits of the population on a yearly basis using detailed information obtained by the Directorate of Health's tobacco surveys which began in 1973. Changes in smoking prevalence, snuff use and social inequality in smoking are monitored continuously. It is also important to monitor unregistered tobacco consumption. There are three other ways of obtaining tobacco apart from purchasing it legally from vendors: it can be bought on shopping trips across the border to Sweden and Denmark; it can be bought as a duty free article when travelling abroad (tax-free shopping); and it can be smuggled illegally into the country. This consumption is not registered in the Norwegian economy, and does not generate domestic tax revenue for the state. The magnitude of unregistered tobacco consumption affects the ability of special taxation on tobacco to promote health through regulating consumption. Data derive from quarterly surveys conducted by Statistics Norway for the Directorate of Health of smoking habits in the population (Tobacco Consumption Surveys), and monthly tobacco sales reports compiled by the Customs and Excise Service. SIRUS will additionally be collecting data in 2012 on the smoking habits of the population as part of a wider survey of alcohol and drug use. Self-reported sources of supply (cross border, duty free) of cigarettes and snus (low nitrosamine smokeless tobacco, Swedish type) are monitored by the tobacco use survey.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tord Finne Vedøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Tobakk i Norge.

Lund, Marianne. 2018, FHIRapport

Social inequality in cigarette consumption, cigarette dependence, and intention to quit among Norwegian smokers.

Lund, Marianne. 2015, BioMed Research International. FHIVitenskapelig artikkel

Av-og-til-røyking i Norge.

Kvaavik, Elisabeth; Scheffels, Janne; Lund, Marianne. 2014, Tidsskrift for Den norske legeforening. FHIVitenskapelig artikkel

Tall om tobakk 1973-2003.

Lund, Marianne; Lindbak, Rita Lill. 2004, FHI, HELSEDIRRapport
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »