Cristin-prosjekt-ID: 451971
Sist endret: 26. april 2018, 14:22

Cristin-prosjekt-ID: 451971
Sist endret: 26. april 2018, 14:22
Prosjekt

Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality

prosjektleder

Anne Kjersti Uhlen
ved NOFIMA

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NOFIMA

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag • Landbruksteknologi

Emneord

Hvete

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 90970078
Sted
Anne Kjersti Uhlen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. mars 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality

Populærvitenskapelig sammendrag

Recent years’ growth conditions, with wet and cool weather during grain development and ripening, provide new challenges for the production of quality wheat in Norway. Measures to increase the production of wheat with sufficient quality for food are therefore needed. The competence-building within this project will help to secure an optimal and stable protein content and functionality of gluten, parameters of major importance for the baking quality.

The proportion of Norwegian wheat in the flour has been strongly reduced in later seasons, due to both lower wheat production and poor baking quality. Growth conditions, with wet and cool weather during grain development and ripening, provide new challenges for the production of quality wheat.

The present project focuses on how to secure optimal and stable protein content and functionality of gluten, parameters of major importance for the baking quality.

The primary goal is to provide higher quality and better utilization of Norwegian wheat, to meet the national goals of increased food production.

Within this project we intend to:

 • Provide yearly prognoses of the wheat quality for use by the industry in their planning and utilization of the Norwegian wheat (WP1)

 • Investigate new technology as site-specific fertilization and targeted harvesting, to achieve more optimal and stable protein content in wheat (WP2)

 • Identify Fusarium spp. or other microorganisms associated with poor functionality of gluten (WP3)

 • Identify proteases causing degradation of gluten proteins, as well as protease inhibitors in wheat (WP4)

  The knowledge developed within this project enables a future development of targeted control measures to secure good gluten functionality. On the farmers level, knowledge on how to achieve optimal and stable protein content with the use of site-specific fertilization and targeted harvesting will improve farmer profits and secure a higher percentage of high quality wheat. Knowledge on proteases associated with poor baking quality in wheat may be utilized in future breeding to identify relevant protease inhibitors in wheat.

  The project will build new competence, particularly in the interface between gluten functionality and effects of Fusarium/microorganism infestations, and on new technologies within precision farming to achieve optimal protein content. The project will generate important knowledge valid for Norwegian, as well as international wheat production.

Tittel

Norsk mathvete med riktig proteininnhold og god baketeknisk kvalitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Andelen norsk hvete i melet har blitt kraftig redusert i senere år, både på grunn av redusert produksjon, men særlig grunnet dårlig kvalitet som har gitt lav matkornandel. De senere vekstsesongene, med mye nedbør og kjølig vær i perioden med kornfylling og modning, har skapt nye utfordringer for produksjon av kvalitetshvete. Dette prosjektet fokuserer på proteininnhold og proteinkvalitet, to egenskaper som har avgjørende betydning for bakekvaliteten, men som dessverre kan variere for mye i norsk hvete. Prosjektets hovedmål er å fremskaffe kunnskap for å kunne treffe effektive tiltak som gir god hvetekvalitet og høy matkornandel, også under utfordrende værforhold, og som dermed vil bidra til å nå de nasjonale mål om økt matproduksjon.

 

 

Prosjektet skal omfatter fire arbeidspakker: AP1 skal analysere proteinkvalitet i representative prøver av norske markedssorter hver høst, og publisere en prognose for kvaliteten av årets avling. Prognosen vil gi nyttig informasjon til mølle- og bakeindustrien om sesongmessige variasjoner i kvalitet, og kan bidra til bedre utnyttelse av norsk hvete. AP2 omhandler teknologi som kan brukes for å bedre treffe optimalt proteininnhold og redusere variasjonene mellom partier. Proteininnholdet i norsk hvete har sunket med omtrent 1 %-enhet siden 2009, og industrien opplever at dette ikke er optimalt. Stedsspesifikk gjødslingsteknologi basert på Yara N sensor, og bruk av målretta høsting (targeted harvesting) vil bli studert for å utvikle verktøy for dyrkerne som kan gi mer optimalt proteininnhold og mindre variasjon. AP3 skal studere hvordan forekomst av mikroorganismer (sopp og bakterier) kan påvirke glutenkvaliteten i korn. Enkelte studier har påvist en sammenheng mellom forekomst av Fusarium graminearum og svak og dårlig gluten. Det antas at dette er et resultat av soppens evne til å bryte ned glutenproteiner. I dette prosjektet skal vi identifisere hvilke organismer som kan forårsake en slik proteinnedbrytning, kunnskap som i fremtiden kan benyttes til å utvikle tiltak for å redusere forekomst av kornpartier med uønsket lav glutenkvalitet. AP4 har som mål å identifisere hvilke proteaser som kan gi nedbrytning av glutenproteinene, samt å identifisere forekomst av protease inhibitorer. Dette kan være grunnlaget for å foredle sorter i fremtiden som er mer motstandsdyktige mot proteinnedbrytning fra slike mikroorganismer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kjersti Uhlen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NOFIMA

Ruth Dill-Macky

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Minnesota

Erik Lysøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Guro Brodal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Ingerd Skow Hofgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Soppsjukdommers betydning for bakekvalitet i hvete.

Aamot, Heidi Udnes. 2018, Korn 2018. NIBIOFaglig foredrag

Effect of Fusarium Head Blight pathogens on gluten quality in wheat.

Aamot, Heidi Udnes; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Koga, Shiori; Uhlen, Anne Kjersti; Böcker, Ulrike; Lysøe, Erik; Brodal, Guro; Dill-Macky, Ruth; Hofgaard, Ingerd Skow. 2018, 14th European Fusarium Seminar. NIBIO, NMBU, NOFIMAPoster

Production of wheat for milling in Norway – challenges and possibilities.

Uhlen, Anne Kjersti. 2017, Workshop Wheat Quality. NMBU, NOFIMAVitenskapelig foredrag

Korn, mel og brød som fremmer god ernæring og sunnhelse - Hva kan planteforedlingen av nye sorter bidra med?

Uhlen, Anne Kjersti. 2017, Markdag og fagmøte i Nord-Trøndelag. NMBU, NOFIMAFaglig foredrag

Effect of microorganisms on gluten quality in wheat.

Nielsen, K.A.G; Hofgaard, Ingerd Skow; Koga, Shiori; Aamot, H.U.; Böcker, Ulrike; Lysøe, Erik; Brodal, Guro; Dill-Macky, Ruth; Uhlen, Anne Kjersti. 2017, NBFS 2017 - Nordic Baltic Fusarium Seminar. NIBIO, NOFIMAPoster
1 - 5 av 28 | Neste | Siste »