Cristin-prosjekt-ID: 455947
Sist endret: 6. mars 2018, 15:35

Cristin-prosjekt-ID: 455947
Sist endret: 6. mars 2018, 15:35
Prosjekt

Mestring av brystkreft - en kvalitativ oppfølgingsstudie

prosjektleder

Sigrunn Drageset
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sykepleievitenskap

Emneord

Kvalitativ studie • Mestring • Sosial støtte • Brystkreft

HRCS-helsekategori

 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov
 • 8.4 Forskningsdesign og metodologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. januar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mestring av brystkreft - en kvalitativ oppfølgingsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

I 2014 fikk 3324 kvinner i Norge brystkreft. Nye behandlingsformer har ført til at flere blir friske. Mange utvikler nye helseproblem som skyldes sykdommen og eller/behandling og får forlenget fysiske og psykologiske plager. Studier viser at mestringsevne, sosiale ressurser og psykologiske reaksjoner før og under behandling har betydning for hvordan de kan leve videre etter brystkreftdiagnosen. Hensikten med denne oppfølgingsstudien er å beskrive kvinnenes psykologiske reaksjoner, opplevelser av mestring og sosial støtte etter primær brystkreft operasjon. Studien er en oppfølgingsstudie fra mitt doktorgradsprosjekt som undersøkte hvordan 21 kvinner med brystkreft opplevde sin situasjon og hvordan det sosial nettverket hadde betydning for mestring. Individuelle intervjuer er utført med hhv 10 og 15 kvinner 1 og 9 år etter operasjon.  Mer kunnskap fra pasientens eget perspektiv om hvordan de opplever det å få hjelp fra helsetjenesten og kvaliteten på denne i et pasientforløp er viktig for å kunne hjelpe de til best mulig mestring og livskvalitet.

Vitenskapelig sammendrag

I 2014 fikk 3324 kvinner i Norge brystkreft. Nye behandlingsformer har ført til at flere blir friske. Mange utvikler nye helseproblem som skyldes sykdommen og eller/behandling og får forlenget fysiske og psykologiske plager. Studier viser at mestringsevne, sosiale ressurser og psykologiske reaksjoner før og under behandling har betydning for hvordan de kan leve videre etter brystkreftdiagnosen. Hensikten med denne oppfølgingsstudien er å beskrive kvinnenes psykologiske reaksjoner, opplevelser av mestring og sosial støtte etter primær brystkreft operasjon. Studien er en oppfølgingsstudie fra mitt doktorgradsprosjekt som undersøkte hvordan 21 kvinner med brystkreft opplevde sin situasjon og hvordan det sosial nettverket hadde betydning for mestring. Individuelle intervjuer er utført med hhv 10 og 15 kvinner 1 og 9 år etter operasjon.  Mer kunnskap fra pasientens eget perspektiv om hvordan de opplever det å få hjelp fra helsetjenesten og kvaliteten på denne i et pasientforløp er viktig for å kunne hjelpe de til best mulig mestring og livskvalitet.

Tittel

Coping with breast cancer - a qualitative follow-up study

Vitenskapelig sammendrag

 

In Norway, one in ten will develop breast cancer during her life corresponding to 3324 in 2014.  New therapies have led to more women with breast cancer are cured. Many develop new health problems caused by the disease and/or treatment and get prolonged physical and psychological ailments. Studies show that coping abilities, social resources and psychological reactions at diagnosis and treatment has impact on  their immediate emotional distress and well-being and their long-term adjustment. The purpose of this qualitative follow-up study was to describe women’s individual coping experiences and reflections after primary breast cancer surgery. Using a qualitative descriptive design, we have collected data through individual interviews with women at a Norwegian university hospital one and nine years post-surgery. More information about women’s perspectives regarding individual coping experiences and reflections is important if we are to facilitate psychological well-being across the breast cancer trajectory.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigrunn Drageset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Birgit Raunsgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kirsti Kvale

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Torill Christine Lindstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Sidsel Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

«It changed my life» Women’s reflection of life and coping nine years after their breast cancer surgery”.

Drageset, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel. 2017, The IPOS 17th World Congress of Psycho-Oncology Berlin . VID, HVL, UIBPoster

Sensitivity to the unspoken - essential for trustworthiness in the qualitative Research interview. Oral presentation.

Ellingsen, Sidsel; Drageset, Sigrunn; McSherry, Wilfred. 2018, Nordic Conference of Nursing Research 2018. VID, HVLVitenskapelig foredrag

Å mestre livet ved alvorlig sykdom - Antonovskys helseteori som guide til helsefremming i sykehus.

Drageset, Sigrunn; Ellingsen, Sidsel; Haugan, Gørill. 2017, Nordisk sygeplejeforskning. VID, NTNU, HVLVitenskapelig artikkel

“Jeg har både tapt og vunnet". En oppfølgingsstudie om kvinners erfaringer av å ha overlevd 9 år etter sin første brystkreftoperasjon.

Drageset, Sigrunn; Lindstrøm, Torill Christine; Ellingsen, Sidsel. 2016, Nasjonal forskerkonferanse. Å leve med helseutfordringer. VID, HVL, UIBFaglig foredrag

Dignity, protected by caring in care.

Drageset, Sigrunn; Ellingsen, Sidsel. 2016, VID, HVLFaglig kapittel
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »