Cristin-prosjekt-ID: 456363
Sist endret: 30. januar 2015, 17:22

Cristin-prosjekt-ID: 456363
Sist endret: 30. januar 2015, 17:22
Prosjekt

Faglighet i valgfaget natur, miljø og friluftsliv.

prosjektleder

Karl-Ingolf Løtveit
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. januar 2014 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Faglighet i valgfaget natur, miljø og friluftsliv.

Populærvitenskapelig sammendrag

Faglighet i valgfaget natur, miljø og friluftsliv.

Prosjektet tar opp spørsmål knyttet til faglighet i valgfaget natur, miljø og friluftsliv.

Det er vanskelig å jobbe godt faglig innenfor rammene for valgfaget. Derfor er det etablert samarbeid mellom ansatte fra idretts og naturfragsseksjonen ved HiB og lærere som underviser i valgfaget ved Holen skole i Bergen.

Fagansatte ved HiB fungerer som veiledere for lærerne ved Holen skole. Vi vil også bidra inn i planlegging og gjennomføring av undervisningen i faget.

Målet for prosjektet er å undersøke hvordan elevenes faglige utbytte kan økes gjennom arbeid med mål og kriterier, undervisningsmetodikk og organisering av faget.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karl-Ingolf Løtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Marianne Presthus Heggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Natur og friluftsliv. Valgfag på alvor.

Løtveit, Karl; Heggen, Marianne Presthus. 2014, Etterutdanning for lærere i naturfag. HVLFaglig foredrag
1 - 1 av 1