Cristin-prosjekt-ID: 454265
Sist endret: 3. februar 2017, 17:44

Cristin-prosjekt-ID: 454265
Sist endret: 3. februar 2017, 17:44
Prosjekt

Paraplyprosjektet: Naturen som danningsarena

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Natur • Barnehage • Skole • Lærerutdanning • didaktiske praksiser • Danning

Kontaktinformasjon

Telefon
55585928
Sted
Bjørg Oddrun Hallås

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 31. juli 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Paraplyprosjektet: Naturen som danningsarena

Populærvitenskapelig sammendrag

Paraplyprosjektet: Naturen som danningsarena - Nature as an arena for cultural formation

Om prosjektet:

Naturen som danningsarena er en forskergruppe og et paraplyprosjekt som er forankret innenfor Senter for Utdanningsforskning (SUF) ved Høgskolen i Bergen (HiB), Avdeling Lærerutdanning (AL).

Paraplyprosjektet inngår i HiB, AL sitt strategiske forskningsprogram Lærerprofesjonalitet, innenfor Forskningsområde III: Lærerarbeid og profesjonalitet.

Professortilknytning: Thorolf Krüger

Gjennom prosjektet ønsker forskergruppen å frambringe ny kunnskap om naturen og nærmiljøet som avgjørende arenaer for danning, bærekraftig utvikling og gjennomføring av ulike didaktiske praksiser innenfor barnehage, skole og høyere utdanning. Didaktiske praksiser blir utviklet i samspill mellom lærende og lærere. Vi forstår didaktikk i spennet mellom aktiv formende, nyorienterende praksis, og innlemmelse i etablerte tenke- og handlemåter. Danning handler her om hvordan individer (barn, unge, voksne) blir formet gjennom en virksomhet hvor naturen er sentral.

Paraplyprosjektet fokuserer mot ulike aspekter ved lærerarbeid/didaktisk praksis som profesjonsutøvelse. Formålet med paraplyprosjektet er å skape ulike former for samarbeidsprosjekt mellom forskere, lærere og pedagoger. Et mål for forskergruppen er også å utvikle kunnskap som igjen kan være med å videreutvikle lærernes/pedagogenes profesjonelle kunnskapsbase. Resultater fra prosjektet vil også kunne bidra til å utvikle nye måter å forstå kunnskapens innhold.

Forskergruppen har ulike perspektiv på nærhet til natur og skiller mellom I) direkte kontakt med elementene under åpen himmel, altså i og i direkte kontakt med variert natur, II) direkte kontakt med elementer fra naturen og III) nærhet til natur på mer indirekte måter ved bruk av for eksempel mediene: litteratur, lyd, film og bilder.

Forskergruppen Naturen som danningsarena ble samlet og etablert i 2012. De ulike fagmiljøene: idrett, naturfag, pedagogikk, kunst og håndverk, mat og helse og samfunnsfag har arbeidet med tematikken i undervisning, forskning og utviklingsarbeid gjennom svært mange år ved HiB, AL. I forskergruppen er det også tilknyttet ansatte fra UiB, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og fra Senter for nye medier. Andre samarbeidspartnere er en barneskole, lærer og masterstudenter fra Master i Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø. Ulike delprosjekt er lagt inn.

 

 

Metode

Mixed methods

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Carolyn Ahmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

Ronny Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Jon Øivind Hoem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet
Inaktiv cristin-person

Morten Fahlvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 30 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Forskningsgruppe - å publisere vitenskapelig.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2017, Forskningsseminar i forskergruppen Friluftsliv og Naturbasert turisme. HVLVitenskapelig foredrag

Å arbeide i forskningsgrupper - å publisere vitenskapelig.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2017, Forskningsseminar i forskergruppen REDINOR. HVLVitenskapelig foredrag

Bokomslag "Natur og danning".

Hoem, Jon. 2015, HVLVisuell kunst

Forord.

Krüger, Thorolf. 2015, Fagbokforlaget. HVLForord
1 - 5 av 25 | Neste | Siste »