Cristin-prosjekt-ID: 483558
Sist endret: 13. januar 2019, 17:47

Cristin-prosjekt-ID: 483558
Sist endret: 13. januar 2019, 17:47
Prosjekt

Folkebibliotek fremmer folkehelse i samarbeid med Helsebiblioteket.no

prosjektleder

Sigrun Espelien Aasen
ved Avdeling for formidling og bruk av kunnskap ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap • Medisinske fag • Helsefag • Forebyggende medisin

Emneord

Helseforståelse • Informasjonskompetanse • Primærhelsetjenesten

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8.5 Ressurser og infrastruktur (helse-, omsorgs- og sosialtjenesteforskning)

Kontaktinformasjon

Telefon
97670819/93072840
Sted
Sigrun Espelien Aasen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. januar 2015 Slutt: 30. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Folkebibliotek fremmer folkehelse i samarbeid med Helsebiblioteket.no

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet "Folkebibliotek fremmer folkehelse i samarbeid med Helsebiblioteket.no" baserer seg på ekstern finansiering. Oppstart i 2015 med midler fra Nasjonalbiblioteket. Nordland fylkesbibliotek sto som prosjekteier og sammen med fylkesbibliotekene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble det arrangert seminardager i hvert fylke for bibliotekarer, helsepersonell og den generelle befolkning. Helsebiblioteket.no er intiativtaker og bidrar som prosjektleder.

Rogaland fylkesbibliotek tok ansvar som prosjekteieri 2018. Arrangementene ble holdt i Eigersund, Sandnes og Haugesund med prosjektleder fra Helsebiblioteket.no/ Avdeling for formidling og bruk av kunnskap med ansvar for faglig innhold i opplegget.

Målet for prosjektet er å vise folkebiblioteket som arena for kunnskapsdeling av helseinformasjon. Folkebiblioteket har høy grad av tillit i befolkningen og kan være en viktig samarbeidspartner lokalt for alle som arbeider for bedre helse i befolkningen. 

Prosjektideen er delt med flere som har startet egne tilsvarende prosjekter,  Lenvik folkebibliotek i Troms, og folkebibliotekene i Stord og Odda i Hordaland. Helsebiblioteket.no bidrar med kurs i helseressurser til disse arrangementene.

Metode

Prosjektet gir basiskompetanse om åpne helseressurser av høy kvalitet til bibliotekarer og helsepersonell. Vektlegger kompetansedeling lokalt og regionalt. Bibliotekarer ved helseforetak (HOD), universitets- og høgskolebibliotek (KD) og skole-, folke- og fylkesbibliotek (KUD) kan sammen lage relevante kurs for helsepersonell og innbyggerne innen helsefeltet. Foredrag innen psykisk helse er vektlagt til den allmenne befolkning.

Utstyr

Ekspert innen psykisk helse

Ekspert innen digitale helseressurser

Seminarlokaler

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sigrun Espelien Aasen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for formidling og bruk av kunnskap ved Folkehelseinstituttet

Britt Ellingsdalen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Rogaland fylkeskommune

Arnhild Tveikra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sør-Trøndelag fylke

Kari Hortman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord-Trøndelag fylke

Sølvi Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordland fylkeskommune
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Finn pålitelig informasjon.

Aasen, Sigrun Espelien; Svarverud, Ellen; Helland, Magne. 2018, Optikeren. USN, FHIPopulærvitenskapelig artikkel

Information literacy and health literacy; a challenge for librarians?

Aasen, Sigrun Espelien. 2016, Scandinavian Library Quarterly. FHIPopulærvitenskapelig artikkel

Folkebiblioteket som primærhelsetjenestens bibliotek.

Letnes, Odd; Aasen, Sigrun Espelien. 2014, Bob : Bok og bibliotek. FHIIntervju tidsskrift

Treffsikkert søk på norsk.

Aasen, Sigrun Espelien. 2013, Psykisk helse og rus. FHIPopulærvitenskapelig artikkel

The Norwegian Electronic Health Library - open access, collaboration and sharing.

Aasen, Sigrun Espelien. 2012, Health information without frontiers. 13th European Conference of Medical and Health Libraries 4.-6. July 2012, Brussels, Belgium. FHIPoster
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »