Cristin-prosjekt-ID: 489868
Sist endret: 7. oktober 2019, 19:51

Cristin-prosjekt-ID: 489868
Sist endret: 7. oktober 2019, 19:51
Prosjekt

Sanntidsovervåking av ballastvann med flow cytometry.

prosjektleder

Ingunn Alne Hoell
ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 9.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 208653/O70

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap • Teknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2011 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sanntidsovervåking av ballastvann med flow cytometry.

Vitenskapelig sammendrag

IMO's ballastvann konvensjon tredde i kraft i september 2017, og pålegger alle skip å rense ballastvannet sitt. Dette for å hindre spredning av invaderende arter via skips ballastvann. I den forbindelse har Knutsen OAS Shipping AS selv utviklet et ballastvann rensesystem, KBAL. KBAL kombinerer trykk/vakum teknologi med UV-bestråling for å desinfisere ballastvannet. KBAL er typegodkjent av IMO, og i den forbindelse ble også KBAL installert og testet i fullskala på M/T Gijon Knutsen. BallastFlow prosjektets hovedmål er å gjøre KBAL mer konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt. Typegodkjenningen og salg av KBAL til nye skip er viktige skritt i den retningen. 

Når det gjelder analyse og overvåking av renset ballastvann, så er dette et viktig for flere: (I) Havnekontroller trenger slik teknologi for å vite om regelverket overholdes. (II) Renseteknologi-industrien trenger raskere analysemetoder for videreutvikling og overvåking av rensesystemene sine. (III) Shipping industrien trenger teknologien for å vite at deres skip overholder regelverk når de kommer i havn og skal slippe ut ballastvannet.

BallastFlow prosjektet har jobbet med å utvikle nye analyse metoder for ballastvann basert på flowcytometry. Dette gir raskere tilbakemelding på om ballastvann er renset i henhold til regelverket, noe som er viktig både for videreutvikling av KBAL og for kontroll av KBAL. Vi har valgt å fokusert spesielt på analyse av ballastvann som er behandlet med UV-bestråling, dette fordi KBAL bruker UV-teknologi. 

Våre studier har fokusert på å utvikle nye analysemetoder for behandlet ballastvann, ved å undersøke sammenhengen mellom UV-dose og dødelighet, og dødelighet over tid etter bestråling. Som testorganisme har vi brukt Tetraselmis suecica, en hardfør mikroalge som er lett å dyrke på laboratoriet. Flow cytometry gir oss muligheten til å få resultater raskt, samtidig som vi kan kombinere med fargestoffer for liv/død-deteksjon.

Tittel

Realtime Monitoring of Ballast Water with Flow Cytometry

Vitenskapelig sammendrag

IMO's ballast water convention entered into force in September 2017, and instructs all ships to purify their ballast water prior to discharge. This to reduse the spread of potentially invasive species via ships ballast water. Knutsen OAS Shipping AS has therefore developed their own ballast water treatment system, called KBAL. KBAL combines pressure vacuum technology with UV irradiation for ballast water disinfection. KBAL is type approved by IMO, and was initially installed onboard M/T Gijon Knutsen. The main aim of the BallastFlow project has been to improve KBAL's competetivness nationally and internationally. The type approval and the sale of KBAL systems to new vessels are important steps in this regard.

Analysis and monitoring of purified ballast water is important for several bodies, including: (I) Port state control for compliance control; (II) Producers of ballast water treatment systems for improvement and monitoring their systems; (III) Shipping industry for self-control before ballast water discharge.

The BallastFlow project has developed new methods for ballast water analysis based on flow cytometry. This ensures rapid information about compliance, which is important to further develop KBAL and for control of KBAL. We have mainly focused on UV-treated ballast water, since KBAL uses UV-technology.

Our studies has focused on development of new analysis methods for treated ballast water, by studying the connections between UV-dose and vitality, as well as vitality over time after irradiation. As an indicator organism we have used Tetraselmis suecica, a robust microalge that can easily be grown under laboratory conditions. In addition to rapid results, flow cytometry has the possibility to combine with stains for live/dead-detection.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Alne Hoell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

August E.Dessen Tobiesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Økotoksikologi ved Norsk institutt for vannforskning

Stephanie Delacroix

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Systemer og teknologi ved Norsk institutt for vannforskning

Sandra Schöttner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ole-Kristian Hess-Erga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akvakultur ved Norsk institutt for vannforskning
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Incubation in light versus dark affects the vitality of UV-irradiated Tetraselmis suecica differently: A flow cytometric study.

Olsen, Ranveig Ottøy; Lindivat, Mathilde; Larsen, Aud; Thuestad, Gunnar; Hoell, Ingunn Alne. 2019, Marine Pollution Bulletin. NORCE, HVLVitenskapelig artikkel

Application of flow cytometry in ballast water analysis - biological aspects.

Hoell, Ingunn; Olsen, Ranveig Ottøy; Hess-Erga, Ole-Kristian; Thuestad, Gunnar; Larsen, Aud. 2017, Management of Biological Invasions. NIVA, NORCE, HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Dual staining with CFDA-AM and SYTOX Blue in flow cytometry analysis of UV-irradiated Tetraselmis suecica to evaluate vitality .

Olsen, Ranveig Ottøy; Hess-Erga, Ole-Kristian; Larsen, Aud; Hoffmann, Friederike; Thuestad, Gunnar; Hoell, Ingunn Alne. 2016, Aquatic Biology. NIVA, NORCE, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Ultraviolet radiation as a ballast water treatment strategy: Inactivation of phytoplankton measured with flow cytometry.

Olsen, Ranveig Ottøy; Hoffmann, Friederike; Hess-Erga, Ole-Kristian; Larsen, Aud; Thuestad, Gunnar; Hoell, Ingunn. 2016, Marine Pollution Bulletin. NIVA, NORCE, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Flow cytometric applicability to evaluate UV inactivation of phytoplankton in marine water samples.

Olsen, Ranveig Ottøy; Hess-Erga, Ole-Kristian; Larsen, Aud; Thuestad, Gunnar; Tobiesen, August E.Dessen; Hoell, Ingunn. 2015, Marine Pollution Bulletin. NIVA, NORCE, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »