Cristin-prosjekt-ID: 493832
Sist endret: 17. november 2020, 10:10

Cristin-prosjekt-ID: 493832
Sist endret: 17. november 2020, 10:10
Prosjekt

SFI Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energyefficiency and reduced emissions from the maritime sector

prosjektleder

Trond Andreas Vikan Johnsen
ved Energi og transport ved SINTEF Ocean

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • SINTEF Ocean

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 192.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 237917

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marin teknologi

Kontaktinformasjon

Sted
Smart Maritime Administration

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2015 Slutt: 1. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SFI Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energyefficiency and reduced emissions from the maritime sector

Populærvitenskapelig sammendrag

SFI Smart Martitime er et viktig bidrag til en revitalisering av Norsk Maritime F&U. Forskningstemaene vil fortsatt omfatte de tradisjonelle områdene på hydrodynamikk (skrog, propell) og maskineri (energioptimalisering, avgassutslipp, drivstoff). Det vil i tillegg bli lagt stor vekt på betrakting av skipet som system. Det betyr en matematisk beskrivelse av alle komponentene i et skip som til tilsammen utgjør skipet som system. Med fokus på skipet som system vil en bedre kunne vurdere hvilke komponenter som har størst effekt for at skipet i sum skal bli mer optimalt for den jobben det skal utføre. En slik arbeidsmåte vil gjøre det mulig å bygge og optimalisere skipet numerisk før det bygges. Vi vil velge noen case skip som i reell drift og med god instrumentering vil gi tilbakekobling til våre numeriske modeller for justering og videreutvikling. Videre vil en gjøre levetidsanalyser av noen elementer med hensyn på økonomi og miljøpåvirkning.

Vitenskapelig sammendrag

The purpose of SFI Smart Maritime is to establish a Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector. The SFI will contribute to greening maritime transport and strengthen the Norwegian maritime industry's international competitiveness by developing new knowledge, methods and technologies and educating students (PhD/MSc).

The research partners MARINTEK (host)and NTNU  will collaborate closely with the Centre's industry partners, which represent deepsea, shortsea and offshore shipping, ship equipment, ship design, and maritime services.

The scope and objectives of SFI Smart Maritime are well aligned with the objectives and priorities of Maritim21, RCN's MAROFF programme, and the target research area "Smart Maritime" of Ocean Space Centre (OSC). After 2022, the SFI activity will be a permanent education and research activity in OSC.

The SFI is organized in five work packages:

- WP1: Feasibility studies
- WP2: Hull and propeller
- WP3: Power systems and fuel
- WP4: Ship system integration, validation and monitoring
- WP5: Environmental and economical due dilligence

- Business Cases (Sub-projects)

WP 5 and Business Cases are core activities, comprising full-scale testing and verification of concepts, designs, products and technologies, and benchmarking wrt. environmental and economic performance.

The Centre's contributions are:
1. Improved early stage assessment and qualification of new ship designs and operational profiles. Faster and more accurate.
2. New validation methods, e.g. correlation of measured data with simulation results and experimental data.
3. More accurate predictions of fuel consumption and emissions from alternative hull, propulsion and power system configurations and operational profiles.
4. Improved optimization of ship performance vs. cost profile at various operational profiles and sea states.
5. Improved methods and tools for cost and fuel optimization - on unit level and on fleet level

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Andreas Vikan Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Energi og transport ved SINTEF Ocean

Anders Alterskjær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Ocean
Aktiv cristin-person

Helene Muri

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mehdi Zadeh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Per Magne Einang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Energi og transport ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Dynamic Modeling and Real-Time Simulation of a Ship Hybrid Power System Using a Mixed-Modeling Approach.

Ghimire, Pramod; Reddy, Namireddy Praveen; Zadeh, Mehdi; Pedersen, Eilif; Thorstensen, Jarle. 2020, IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC). KONGSBERG, NTNUVitenskapelig artikkel

Evaluation of Energy Transfer Efficiency for Shore-to-Ship Fast Charging Systems.

Karimi, Siamak; Zadeh, Mehdi; Suul, Jon Are Wold. 2020, Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics. SINTEFEN, NTNUVitenskapelig artikkel

Dynamic modeling, simulation, and testing of a marine DC hybrid power system.

Ghimire, Pramod; Zadeh, Mehdi ; Pedersen, Eilif; Thorstensen, Jarle. 2021, IEEE Transactions on Transportation Electrification. KONGSBERG, NTNUVitenskapelig artikkel

Trender og utvikling av skipstyper og nullutslippsmaskineri.

Lindstad, Elizabeth. 2020, Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner - Hvordan påvirker grønne skipsdesign fartøysegenskaper?. OCEANFaglig foredrag

Webinar IMO GHG Studies EEDI - EEXI.

Lindstad, Elizabeth. 2020, Digitalt web-møte. OCEANFaglig foredrag
1 - 5 av 139 | Neste | Siste »