Cristin-prosjekt-ID: 496031
Sist endret: 1. februar 2020, 20:22

Cristin-prosjekt-ID: 496031
Sist endret: 1. februar 2020, 20:22
Prosjekt

Questionning borderlines in drama didactics: Drama, Dementia and Dignity

prosjektleder

Katrine Heggstad
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emneord

Anvendt teater • Verdighet • Teater i undervisningen - TIU • Demens • Drama • Anvendt drama • reminisens

Kontaktinformasjon

Telefon
55585986
Sted
Katrine Heggstad

Tidsramme

Aktivt
Start: 22. oktober 2015 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Questionning borderlines in drama didactics: Drama, Dementia and Dignity

Tittel

En undersøkelse av grenselinjer i dramapedagogikken: drama, demens og verdighet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Katrine Heggstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Drama workshop for people living in a care home in Shanghai, China: Let's travel to Bergen, Norway (by k. Heggstad).

Heggstad, Katrine. 2018, Drama, dementia and dignigty - drama workshop in a care home in China. HVLAnnen presentasjon

Jenta på loftet: en forestilling for mennesker som har levd lenge og noen ganger strever med å huske.

Heggstad, Katrine; Heggstad, Kari Mjaaland; Eriksson, Stig Audun; Berge, Berit. 2018, Interaktiv forestilling for beboere ved Enkers aldershjem. HVLAnnen presentasjon

Jenta på loftet: en forestilling for mennesker som har levd lenge og noen ganger strever med å huske.

Heggstad, Katrine; Heggstad, Kari Mjaaland; Eriksson, Stig Audun; Berge, Berit. 2018, Interaktiv forestilling for beboere ved Arna helseheim. HVLAnnen presentasjon

Jenta på loftet: en interaktiv forestilling for mennesker som har levd lenge og noen ganger strever med å huske.

Heggstad, Katrine; Heggstad, Kari Mjaaland; Eriksson, Stig Audun; Berge, Berit. 2018, Interaktiv forestilling for beboere ved Arna aktivitetstreff, Alf Bondesvei. HVLAnnen presentasjon
1 - 5 av 35 | Neste | Siste »