Cristin-prosjekt-ID: 519808
Sist endret: 20. august 2018, 13:15

Cristin-prosjekt-ID: 519808
Sist endret: 20. august 2018, 13:15
Prosjekt

START i kriminalomsorgen

prosjektleder

Merete Berg Nesset
ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri • Rettspsykiatri • Kriminologi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2012 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

START i kriminalomsorgen

Metode

Datainnsamlingen er avsluttet desember 2017. Resultatene forventes å bli ferdig medio 2019.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Merete Berg Nesset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Felles stab ved St. Olavs Hospital HF

Kåre Nonstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Tom Krisman Kule Palmstierna

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4