Cristin-person-ID: 35356
Person

Aktiv cristin-person Erik Søndenaa

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for psykisk helse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Stilling:
    Forsker
    ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Resultater Resultater

Intellectual disabilities and offending behaviour: the awareness and concerns of the police, district attorneys and judges.

Søndenaa, Erik; Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Envik, Robert. 2019, Journal of Intellectual Disabilities. FAFO, STOLAV, OSLOMET, NTNUVitenskapelig artikkel

Innsatte med utviklingshemming – en deskriptiv undersøkelse av ulike etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging.

Friestad, Christine; Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset; Søndenaa, Erik. 2020, STOLAV, KRUS, NTNU, OUSRapport

Verdier og vurdering av arbeidet med domfelte personer med utviklingshemming i Danmark og Norge.

Holst, Søren; Søndenaa, Erik; Nyhus, Eskil. 2019, Fagkonferanse . AAU, NTNUVitenskapelig foredrag

Criminal Responsibility and Challenges in the Criminal Justice System for persons with intellectual disability in Norway.

Søndenaa, Erik. 2019, Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). STOLAVVitenskapelig artikkel

Criminal Responsibility and challenges in the criminal justice system for people with intelletucal disability in Norway.

Søndenaa, Erik; Friestad, Christine; Storvik, Birgitte Langset; Johnsen, Berit. 2019, Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). STOLAV, KRUS, NTNU, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 116 | Neste | Siste »