Cristin-prosjekt-ID: 542126
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 20:16 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542126
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 20:16 Sist endret av: REK
Prosjekt

Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

prosjektleder

Alexandra Karoline Saasen Havdahl
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1702

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 274611

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Sted
Ted Reichborn-Kjennerud

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

Populærvitenskapelig sammendrag

Alvorlige psykiske lidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen. Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder basert på data fra et stort internasjonalt prosjekt vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser. Disse dataene vil brukes til å beregne polygene risiko-skårer for disse lidelsene hos alle deltakerne i den norske Mor og Barn undersøkelsen som har DNA-prøver. Vi vil undersøke i hvilken grad høy risikoscore for en lidelse også øker risikoen for andre lidelser (felles sårbarhetsgener, komorbiditet), og hvorvidt høy polygen risiko for en psykisk lidelse kan komme til uttrykk allerede i tidlig barndom, for eksempel gjennom forsinket utvikling. Dette vil bidra til å øke var forståelse av årsaker til alvorlige psykiske lidelser samt bidra til tidlig identifisering, noe som er essensielt for a kunne forbedre forebygging og behandling.

Tittel

Understanding development of mental health problems in the population utilizing large-scale health data and novel molecular genetic methods

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Alexandra Karoline Saasen Havdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

George Davey Smith

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol

Ole Andreas Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykoseforskning, seksjon (NORMENT/KG Jebsen OUS) ved Oslo universitetssykehus HF

Anita Thapar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Cardiff University

Preben Bo Mortensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lundbeck Foundation
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »