Cristin-prosjekt-ID: 542126
Registrert av: REK Sist endret: 13. april 2022, 05:49

Cristin-prosjekt-ID: 542126
Registrert av: REK Sist endret: 13. april 2022, 05:49
Prosjekt

Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

prosjektleder

Alexandra Karoline Saasen Havdahl
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1702

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 274611
 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2020022, 2019097, 2018059

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Genetikk og genomikk • Psykiatri, barnepsykiatri • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning
 • 2 Årsaksforhold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Sted
Alexandra Havdahl

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

Populærvitenskapelig sammendrag

På tross av at utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser er sterkt assosiert med helse, dagliglivsfunksjon og livskvalitet gjennom livsløpet, har vi mangelfull forståelse av hvordan tilstandene oppstår og utvikler seg. Hovedformålet med dette prosjektet er å benytte store datakilder og avanserte analysemetoder til å fremskaffe ny kunnskap om hvordan både genetiske og miljømessige faktorer sammen påvirker utviklingsforløp og psykisk helse.

Prosjektet benytter data fra Den Norske Mor, Far og Barn undersøkelsen (MoBa). MoBa følger flere enn 100 000 barn og deres foreldre fra tidlig i svangerskapet gjennom fødsel, barndom, ungdom og inn i voksen alder. Dataene inkluderer også blodprøver som gir informasjon om genetiske faktorer. Gjennom å kombinere genetiske og spørreskjemadata fra MoBa med data fra nasjonale registre for helse (for eksempel fra primær og spesialisthelsetjenesten) og andre relevante faktorer (for eksempel utdanning), vil vi få en enestående mulighet til å undersøke utviklingen av utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser i befolkningen. Størrelsen på prosjektet og den brede kartleggingen av utfall vil gjøre oss i stand til å undersøke sammenhenger som ikke har vært mulig å studere tidligere.

Utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser påvirkes av tusenvis av genetiske varianter som hver for seg har svært liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av predisposisjonen. Ved hjelp av data fra store internasjonale samarbeidsprosjekter vil vi identifisere genetiske varianter som er assosiert med ulike utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser. Denne informasjonen vil brukes til å beregne den samlede genetiske predisposisjonen (polygene skårer) for tilstander slik som ADHD, autisme, schizofreni, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse og depresjon, for hver MoBa-deltaker. Forskerne vil så undersøke i hvilke livsfaser fra nyfødt til voksen alder den genetiske predisposisjonen kommer til uttrykk i utviklingstrekk som språk, kommunikasjon, motorikk og oppmerksomhetsregulering, ulike kjennetegn på psykisk og fysisk helse, personlighetstrekk, skoleprestasjoner og bruk av helsetjenester. Økt forståelse av samspillet mellom gener og miljøfaktorer vil stå sentralt. Vi vil undersøke hvilke miljøfaktorer som påvirker hvordan genetisk predisposisjon for utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser kommer til uttrykk i utviklingsforløp og psykisk helse. Vi vil også bruke avanserte metodetilnærminger for å undersøke årsakssammenhenger og hvordan genetiske og miljømessige risiko- og beskyttelsesfaktorer overføres innenfor familier.

Resultatene fra prosjektet vil kunne ha konsekvenser for utviklingen av forebyggende og helsefremmende tiltak for psykisk helse.

Tilknyttede prosjekter

 

 

Tittel

Understanding development of mental health in the population utilizing large-scale health data and novel molecular genetic methods

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Alexandra Karoline Saasen Havdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Aktiv cristin-person

Helga Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Laurie Hannigan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Elizabeth Claire Corfield

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Intergenerational transmission of parental neuroticism to emotional problems in 8-year-old children: Genetic and environmental influences.

Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line Cecilie; Hannigan, Laurie John; Gustavson, Kristin; Havdahl, Alexandra; Gillespie Cheesman, Rosa Catherine; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted mfl.. 2021, JCPP Advances. KCLUOL, USA, UoL, FHI, UoB, UIO, LDSVitenskapelig artikkel

Prenatal smoking, alcohol and caffeine exposure and maternal-reported attention deficit hyperactivity disorder symptoms in childhood: triangulation of evidence using negative control and polygenic risk score analyses.

Haan, Elis; Sallis, Hannah M.; Zuccolo, Luisa; Labrecque, Jeremy; Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Andreassen, Ole; Havdahl, Alexandra; Munafò, Marcus R.. 2021, Addiction. FHI, UoB, UIO, EMC, LDS, OUSVitenskapelig artikkel

The Lancet Commission on the future of care and clinical research in autism.

Lord, Catherine; Charman, Tony; Havdahl, Alexandra; Carbone, Paul; Anagnostou, Evdokia; Boyd, Brian; Carr, Themba; De Vries, Petrus J.; Dissanayake, Cheryl; Divan, Gauri mfl.. 2021, The Lancet. USA, PU, FHI, UCT, SMCoC, JWGFaM, STORBRITAN, RCHSD, ARGENTINA, LTU, UoCLA(, EU, UoK, KCLUOL, SANGATH, UoCD, NHS, UoU, LDS, UIO, UOT, YU, LSE, WHOVitenskapelig artikkel

The genomic basis of participation in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study.

Hannigan, Laurie John; Corfield, Elizabeth; Biele, Guido; Tilling, Kate; McAdams, Tom A.; Badini, Isabella; Davey Smith, George; Richardson, Tom G.; Cornish, Rosie; Tesli, Martin Steen mfl.. 2021, Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine Conference 2021. FHI, UIO, LDS, OUS, UIBPoster

Genetic association study of childhood aggression across raters, instruments, and age.

Ip, Hill F.; van der Laan, Camiel M.; Krapohl, Eva M. L.; Brikell, Isabell; Sánchez-Mora, Cristina; Nolte, Ilja M.; Pourcain, Beate St; Bolhuis, Koen; Palviainen, Teemu; Zafarmand, Hadi mfl.. 2021, Translational Psychiatry. LM, CANADA, MPIPSYCHO, RU, TY, FHI, HAUKELAND, VCU, UoB, SPANIA, UPF, UoF, DU, CIBERESP, HY-HU, UoU, LDS, TYSKLAND, UQ, NEDERLAND, KI, UvA, AUSTRALIA, VHEBRON, EUR, VUA, UOC, CARDIFF, BROAD, KU, UoCaB, UADB, MSU, UIB, MGH, UNIVMSOTA, KCLUOL, ISCIII, KARABUK, RG, UON, UIO, ICOSTAMUOL, DANMARKVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 35 | Neste | Siste »