Cristin-prosjekt-ID: 542788
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 14:55

Cristin-prosjekt-ID: 542788
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 14:55
Prosjekt

Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå

prosjektleder

Bjørn Heine Strand
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/389

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Aktiv aldring • Aldring

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2016 Slutt: 1. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi lever stadig lengre og befolkningen blir eldre, men det er uklart hvorvidt dagens eldre er friskere og i bedre funksjon enn gårsdagens eldre. Det er store kunnskapshull, og det trengs kunnskap om hvordan man kan oppnå flere friske leveår. Ved å kombinere regiser-basert data med populasjonsbaserte data fra Tromsøundersøkelsen, vil vi kunne følge personer retrospektivt gjennom livet og se på risikofaktorprofil og eksponeringer, og dernest studere hvordan dette påvirker helse og funksjon senere i livet. Vi vil også se på kohort-variasjon i fysisk funksjonsevne og kognisjon; er 70 det nye 60?

Metode

Dette er en utvidelse av tidligere REK-godkjente prosjekt "Faktorer som påvirker fysisk funksjonsevne og aldringsprosessen i Tromsøundersøkelsen" (NR 2011/1659, sluttdato 31.12.2020). Medarbeidere i dette prosjektet listes også her. Som i dette tidligere prosjektet ønsker vi å studere aldringsprosesser, og funksjonsnivå i et livsløpsperspektiv med bruk av den longitudinelle Tromsøundersøkelsen koblet med sesjonsdata, samt registre i SSB med sosioøkonomi og demografiske data og innhenting av demensdiagnoser fra sykehusjournal og sykehjem. Utvidelsen omfatter å legge til genetiske data som er samlet inn som del av Tromsøundersøkelsen. I tillegg til å se på modifiserbare livstils- og helserelaterte faktorer, ønsker vi nå også å se på genetiske faktorers betydning for helse og funksjon i eldre år, samt gen-miljø interaksjoner.

Tittel

Longitudinal analyses of functional ageing (LONGFUNC)

Populærvitenskapelig sammendrag

The world population is ageing rapidly, but are older people of today in better health and function than the preceding generations? Surprisingly little is known about trends in health and function among the older populations, as well as determinants of healthy ageing. We will combine register-based data with a population-based longitudinal cohort study; the Tromsø Study. Information about dementia status for the study participants will be collected from hospital and nursing home records, we will follow individuals from young adulthood with measures of skills and health into midlife where biomarkers such as cholesterol level, blood glucose, lung function and self-reported life style habits have been collected, and into later life where health and functional capacity have been assessed. Two major topics will be investigated: First we will investigate trends in function and health among the old. Secondly, we will investigate modifiable determinants of healthy ageing at older ages.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bjørn Heine Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Elena Kamycheva

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Ieva Martinaityte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Bente Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Henrik Schirmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Hjerte- og lungeklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Do More Recent Born Generations of Older Adults Have Stronger Grip? A Comparison of Three Cohorts of 66- to 84-Year-Olds in the Tromsø Study.

Strand, Bjørn Heine; Bergland, Astrid; Jørgensen, Lone; Schirmer, Henrik; Emaus, Nina; Cooper, Rachel. 2019, The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences. UIT, UNN, FHI, OSLOMET, AHUS, UCLVitenskapelig artikkel

Osteoporosis and osteopenia in the distal forearm predict all-cause mortality independent of grip strength: 22-year follow-up in the population-based Tromsø Study.

Hauger, Annette Vogt; Bergland, Astrid; Holvik, Kristin; Ståhle, Agneta; Emaus, Nina; Strand, Bjørn Heine. 2018, Osteoporosis International. KAROLINSKA, UIT, FHI, VESTFOLD, OSLOMET, UIO, KIVitenskapelig artikkel

Women’s spousal choices and a man’s handshake: Evidence from a Norwegian study of cohort differences.

Skirbekk, Vegard Fykse; Hardy, Melissa; Strand, Bjørn Heine. 2018, SSM - Population Health. PSU, CUitCoNY, FHIVitenskapelig artikkel

Will the elderly of the future be healthier?

Langballe, Ellen Melbye; Strand, Bjørn Heine. 2017, Scandinavian Journal of Public Health. FHI, VESTFOLD, OUSBrev til redaktøren

Mobility as a predictor of all-cause mortality in older men and women: 11.8 year follow-up in the Tromsø study.

Bergland, Astrid; Jørgensen, Lone; Emaus, Nina; Strand, Bjørn Heine. 2017, BMC Health Services Research. UIT, UNN, FHI, OSLOMET, VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »