Cristin-prosjekt-ID: 544647
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020, 08:31

Cristin-prosjekt-ID: 544647
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020, 08:31
Prosjekt

Jodstatus hos gravide og barn i Norge og risiko for redusert nevropsykologisk utvikling

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter
ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2211

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2014 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Jodstatus hos gravide og barn i Norge og risiko for redusert nevropsykologisk utvikling

Populærvitenskapelig sammendrag

På verdensbasis er ca. 2 milliarder mennesker utsatt for jodmangel. Alvorlig jodmangel har store konsekvenser, særlig for hjernens utvikling hos barn, men man vet lite om konsekvenser av mildere jodmangel. I Norge blir fôret til kuene tilsatt jod, og melkeprodukter og fisk de viktigste jodkildene i kosten. Man har i flere tiår antatt at nordmenn har hatt god jodstatus. Data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) viser imidlertid at mer enn halvparten av norske gravide får for lite jod. Nyere studier indikerer at selv mild mangel kan gi varige negative effekter hos barnet. I denne studien vil vi bruke data fra MoBa til å se på sammenheng mellom jodmangel i fosterlivet og tidlig i barneårene og språkutvikling, motorisk utvikling, IQ, atferdsproblemer, ADHD-symptomer, skoleferdigheter mm. Vi vil bruke data fra spørreskjemaer utfylt av foreldre ved tre og åtte års alder, og data fra to delstudier av MoBa der et utvalg av barna har vært inne til klinisk undersøkelse.

Tittel

Mild- to moderate iodine deficiency in pregnancy and early age and risk of impaired neuropsychological development

Populærvitenskapelig sammendrag

Iodine is an integral part of the thyroid hormones that are essential in foetal brain development and iodine deficiency is the world’s most prevalent, yet easily preventable, cause of brain damage. Severe iodine deficiency in pregnancy has detrimental effects on foetal neurodevelopment, whereas less is known about the potential consequences of mild-to-moderate iodine deficiency. The aim of this project was to explore the associations between maternal iodine intake in pregnancy from food and supplements and markers of child brain development in The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Additionally, in a subsample of around 3000 women, we aimed to examine associations between maternal iodine status and maternal thyroid function. Four papers have been published in this project so far and the results indicate that low maternal iodine intake is associated with impaired neurodevelopmental outcomes in children at 3 and 8 years.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Marianne Hope Abel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Liv Elin Torheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ida Henriette Caspersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Helle Margrete Meltzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Mild-to-moderate iodine deficiency in the world’s largest pregnancy and birth cohort.

Abel, Marianne Hope; Meltzer, Helle Margrete; Aase, Heidi; Torheim, Liv Elin; Brantsæter, Anne Lise. 2018, IDD Newsletter (Iodine Global Network). FHI, OSLOMETFagartikkel

Language delay and poorer school performance in children of mothers with inadequate iodine intake in pregnancy: results from follow-up at 8 years in the Norwegian Mother and Child Cohort Study.

Abel, Marianne Hope; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Caspersen, Ida Henriette; Aase, Heidi; Torheim, Liv Elin; Meltzer, Helle Margrete; Brantsæter, Anne Lise. 2018, European Journal of Nutrition. FHI, OSLOMET, TINEVitenskapelig artikkel

Iodine intake is associated with thyroid function in mild- to moderately iodine deficient pregnant women.

Abel, Marianne Hope; Korevaar, Tim; Erlund, Iris; Villanger, Gro Dehli; Caspersen, Ida Henriette; Arohonka, Petra; Alexander, Jan; Meltzer, Helle Margrete; Brantsæter, Anne Lise. 2018, Thyroid. FHI, OSLOMET, THL, EMC, TINEVitenskapelig artikkel

Maternal iodine intake and offspring attention-deficit/hyperactivity disorder: Results from a large prospective cohort study.

Abel, Marianne Hope; Ystrøm, Eivind; Caspersen, Ida Henriette; Meltzer, Helle Margrete; Aase, Heidi; Torheim, Liv Elin; Askeland, Ragna Bugge; Reichborn-Kjennerud, Ted; Brantsæter, Anne Lise. 2017, Nutrients. FHI, OSLOMET, UIO, TINEVitenskapelig artikkel

Suboptimal maternal iodine intake is associated with impaired child neurodevelopment at 3 years of age in the Norwegian mother and child cohort study.

Abel, Marianne Hope; Caspersen, Ida Henriette; Meltzer, Helle Margrete; Haugen, Margaretha; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Aase, Heidi; Alexander, Jan; Torheim, Liv Elin; Brantsæter, Anne Lise. 2017, Journal of Nutrition. FHI, OSLOMET, TINEVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5