Cristin-prosjekt-ID: 544819
Registrert av: REK Sist endret: 16. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544819
Registrert av: REK Sist endret: 16. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Infeksjon, immunitet og ADHD

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2266

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Infeksjon, immunitet og ADHD

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen og del av et større forskningsprogram relatert til ADHD innefor rammen av MoBa. Tidligere forskning indikerer at infeksjon og andre immunreaksjoner hos mødre i svangerskapet kan gi økt risiko for blant annet ADHD hos barnet. Det er usikkert om endringer i immunforsvaret hos barna kan påvirke risiko for ADHD. Prosjektet vil undersøke disse problemstillingene ved å 1) analysere MoBa-spørreskjemadata på infeksjon/immunitet-informasjon og ADHD, 2) analysere blodprøver innsamlet gjennom MoBa fra mødre i svangerskapet og barn ved fødsel (ADHD og kontroller) for å se på a) et panel av immunstoffer i blodet og b)tegn etter spesifikke infeksjoner. Der det er relevant vil vi sammenstille resultater fra blodprøveanalysene med spørreskjemadata fra MoBa for å undersøke hvordan ulike faktorer i miljøet kan påvirke immunforsvaret.

Tittel

Infection and Immunity and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in a Population-Based Birth Cohort

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Pål Suren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Eivind Ystrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Camilla Stoltenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »