Cristin-prosjekt-ID: 573854
Sist endret: 18. desember 2018 15:11
Cristin-prosjekt-ID: 573854
Sist endret: 18. desember 2018 15:11
Prosjekt

Trøndersk ølgjær: isolering og karakterisering av trøndersk villgjær for bruk i ølbrygging

prosjektleder

Anita Nordeng Jakobsen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Regionale forskningsfond Midt-Norge

Klassifisering

Emneord

Gjær • Sensorikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2017 Slutt: 30. april 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trøndersk ølgjær: isolering og karakterisering av trøndersk villgjær for bruk i ølbrygging

Vitenskapelig sammendrag

Midt-Norge har en bryggeribransje som har vært i vekst de siste årene. For
ytterligere vekst og lønnsomhet, gjennom salg nasjonalt og internasjonal,
kreves det forskningsbasert utvikling i bransjen. Ølbrygging er del av
midtnorsk kulturarv, men likefult importeres det meste av de vesentlige
innsatsfaktorer som gjær, humle og malt. Gjærens genetiske og fysiologiske
egenskaper er avgjørende for smaks- og aromautvikling i øl. Dette
kvalifiseringsprosjektet, initiert av bryggeripartnerne i prosjektet, skal legge et
grunnlag for bruk av trønderske gjærstammer i ølproduksjon ved å søke etter
regional gjær med unike egenskaper.
Prosjektet har to innfallsvinkler for å nå dette målet. Den første er å
isolere og karakterisere gjær (kveik) fra utsyr brukt i tradisjonell ølbrygging
i Stjørdalsregionen. Den andre tilnærmingen er å karakterisere gjær
fra en eksisterende samling av gjærarter isolert fra spontanfermentert
nypevin fra samme region. Gjærstammer med de mest lovende
fermenteringsegenskapene fra de de to kildene skal inngå i pilotbrygging
hos deltagende bryggerier. Disse bryggene vil bli analysert med sensoriske
og kromatografiske metoder. Isolering og identifisering av gjærstammer
med unike fermenteringsegenskaper vil det være et steg i retning av den
trønderske ølsmaken.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anita Nordeng Jakobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lene Waldenstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Per Bruheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Regional villgjær i ølproduksjon: Karakterisering av fermenteringsegenskaper og sensorisk egenart.

Brenden, Aleksander. 2018, NTNUMastergradsoppgave

På jakt etter trøndersk villgjær for bruk i ølbrygging.

Jakobsen, Anita Nordeng. 2018, MIKRO seminar 2018. NTNUFaglig foredrag

Øl med trøndersk gjær.

Waldenstrøm, Lene. 2018, NTNUIntervju

Produserer heltrøndersk øl med gjær fra Stjørdal - Ølproduksjon.

Waldenstrøm, Lene. 2018, NTNUIntervju

Skal finne et eget trøndersk gjær for ølbrygging.

Jakobsen, Anita Nordeng. 2017, NTNUIntervju
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »