Cristin-prosjekt-ID: 577210
Registrert av: REK Sist endret: 1. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 577210
Registrert av: REK Sist endret: 1. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Etterlatte ved narkotikarelatert død i et recoveryperspektiv

prosjektleder

Kari Dyregrov
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2486

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etterlatte ved narkotikarelatert død i et recoveryperspektiv

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien søker ny kunnskap om etterlatte som har mistet en av sine nære ved narkotikarelatert død. Det søkes om to delstudier. Studiene har som mål å studere hva det innebærer for nære familiemedlemmer og venner å miste en av sine nære ved narkotikarelatert død. Konsekvensene studeres i sammenheng med belastninger og innsats før dødsfallet, og behov for hjelp og hvilke hjelpetiltak som tilbys fra helse- og sosialtjenestene etter dødsfallet. Hva som hindrer eller fremmer livskvalitet, mestring og fungering er sentralt. Høgskulen på Vestlandet (HVL) samarbeider tett med Bergen kommune i prosjektet. Deltakerne er 200-300 etterlatte som vil svare på spørreskjema. Et utvalg på ca. 15 familiemedlemmer skal til dybdeintervju og 15-20 nære venner til fokusgruppeintervju. Alle deltakerne er over 18 år.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Dyregrov

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Pål Kristensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Else-Marie Løberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anne Magrethe Stokken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune

Rønnaug Frøiland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »