Cristin-prosjekt-ID: 627293
Sist endret: 28. november 2018 12:13

Cristin-prosjekt-ID: 627293
Sist endret: 28. november 2018 12:13
Prosjekt

Nya lärares erfarenheter av den forskningsbaserade lärarutbildningen

prosjektleder

Gunilla Brita Maria Eklund
ved Åbo Akademi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Åbo Akademi

Kontaktinformasjon

Sted
Gunilla Eklund

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nya lärares erfarenheter av den forskningsbaserade lärarutbildningen

Vitenskapelig sammendrag

Syftet med projektet är att undersöka nyutbildade lärares erfarenheter av den forskningsbaserade lärarutbildningen i relation till den skolverklighet som möter dem. Projektet är longitudinellt och 20 utexaminerade klasslärare följs upp under fem år.

Urvalet av de utexaminerade klasslärarna baseras sig på självselektion, medan kriteriet är att de under läsåret 2015-2016 och 2016-2017 utexamineras som klasslärare med Pedagogie magisterexamen. Således är syftet mer specifikt att undersöka vilken forskningsbaserad kunskap nyutbildade lärare upplever att de har och hur denna kunskap tas emot i den skolverklighet som möter dem efter avlagd utbildning.

 

Projektet är komparativt till sin karaktär och liknande studier genomförs vid Tromsö universitet i Norge. I Norge infördes forskningsbaserad lärarutbildning på masternivå 2017 medan Finland haft en dylik utbildning i drygt 40 år. Inom projektet utförs en komparativ analys med fokus på likheter och skillnader mellan hur nyutexaminerade lärare upplever relevansen av sin forskningsbaserade utbildning. 

Tittel

Newly qualified teachers' experiences of research-based teacher education

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunilla Brita Maria Eklund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Åbo Akademi

Gerd Stølen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Kristin Emilie W Bjørndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Rachel Elise Jakhelln

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Jessica Marianne Aspfors

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway.

Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica ; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. 2018, NERA conference. UIT, OSLOMET, NORD, ÅAVitenskapelig foredrag

Early career teachers’ experiences of professional knowledge from the research-based teacher education in Finland.

Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica . 2017, ECER . NORD, ÅAVitenskapelig foredrag

Student teachers’ experiences of research-based teacher education in Finland.

Aspfors, Jessica ; Eklund, Gunilla Brita Maria. 2017, the Nordic Educational Research Association conference. NORD, ÅAVitenskapelig foredrag

Explicit and implicit perspectives on research-based teacher education - newly qualified teachers’ experiences in Finland.

Aspfors, Jessica ; Eklund, Gunilla. 2017, Journal of Education for Teaching. NORD, ÅAVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4