Cristin-prosjekt-ID: 651444
Registrert av: REK Sist endret: 11. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 651444
Registrert av: REK Sist endret: 11. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bedre behandling etter alvorlige skader (PP-ACT)

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2562

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2019 Slutt: 30. juni 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre behandling etter alvorlige skader (PP-ACT)

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien har som målsetning å bedre behandling og utfall etter alvorlige skader. 240 pasienter med skade i arm, ben eller ryggsøyle ved OUS ortopedisk avdeling og som har moderate til sterke smerte, med behov for sterke smertestillende og et rehabiliteringsbehov, kan delta. Studien har to deler: PP og ACT. PP står for personlig plan og innebærer bedret informasjon til pasient og fastlege, individuell plan for rehabilitering og medisiner, samt personlig oppfølging etter utskrivelse. ACT (Acceptance and Comittment Therapy) er en kognitiv psykologisk intervensjon som lærer pasientene å tilpasse seg skade, smerter og redusert livsutfoldelse. ACT er vist å resudere smerter og behov for sterke smertestillende. Pasientene randomiseres til PP, ACT, kombinasjonen av begge eller kontroll (standard behandling). Hovedeffektvariabelen er forbruk av morfinlin\gnende smertestillende 3 måneder etter inklusjon. Reseptregisteret vil gi data på forskrevne medisiner i tillegg til pasientens egenrapport.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Henrik Børsting Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Bård Natvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Jon Michael Gran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »