Cristin-prosjekt-ID: 672944
Sist endret: 30. august 2019 09:34

Cristin-prosjekt-ID: 672944
Sist endret: 30. august 2019 09:34
Prosjekt

Eletronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge

prosjektleder

Alexandra Makhlysheva
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eletronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Fenotyping muliggjør direkte kohortidentifisering basert på egenskaper, risikofaktorer og komplikasjoner i en populasjon. Dette kan brukes i kliniske studier for å sammenligne behandlingens effektivitet. Prosjektets resultater kan også ha nytte for pasienter som får en bedre behandling, og kan spare tid og kostnader i helsevesenet. Klinikere kan få sanntids beslutningsstøtte ved å integrere fenotyping i EPJ-systemer.

Metode

Prosjektets aktiviteter skal blant annet inkludere å skaffe kunnskap om elektronisk fenotyping gjennom deltakelse på konferanser og forskningsopphold på andre institusjoner som jobber med dette. Vi skal identifisere kliniske behov for elektronisk fenotyping i Norge samt finne nødvendige data og om disse er tilgjengelige for forskning og utvikling. Vi skal lage algoritmer som er tilpasset de kliniske behovene.

Tittel

Exploring electronic phenotyping in Norwegian clinical settings

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Alexandra Makhlysheva

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Maryam Tayefi Nasrabadi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Taridzo Chomutare

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Torbjørn Torsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Andrius Budrionis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »