Cristin-prosjekt-ID: 685376
Sist endret: 27. mai 2020, 13:50

Cristin-prosjekt-ID: 685376
Sist endret: 27. mai 2020, 13:50
Prosjekt

After the Divorce: Academic Achievement, Mental health, and Health Complaints in Adolescence

prosjektleder

Tormod Bøe
ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • Stiftelsen Dam
  Prosjektkode: 2017/FO149543

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Bostedsvalg • Barn i familie

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

After the Divorce: Academic Achievement, Mental health, and Health Complaints in Adolescence

Vitenskapelig sammendrag

Omlag 20,000 barn og unge i Norge opplever at foreldrene sine skiller eller separerer seg hvert eneste år. Selv om de fleste barn tilpasser seg etter skilsmissen, viser forskningslitteraturen at barn og unge med skilte foreldre som gruppe, har noe dårligere psykisk helse og får lavere karakterer på skolen.

En skilsmisse berører flere områder av barn og unges liv: For noen endres hvor, hvordan og med hvem de bor, og mange familier opplever økonomiske endringer. I dette prosjektet ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan skilsmissen i seg selv, og i samspill med andre livsendringer, påvirker barn og unges psykiske helse og skoleprestasjoner.

Dette prosjektet utnytter mulighetene i koblingen mellom ung@hordaland studien, en populasjonsbasert studie av omlag 10,000 ungdommer, og registerbaserte opplysninger om inntekt (fra Inntektsregisteret, SSB) og skolekarakterer (fra Nasjonal Utdanningsdatabase, SSB).

Tre av de tre planlagte artiklene i prosjektet er publisert:

I 2017 ble det publisert en artikkel i Journal of Divorce and Remarriage hvor vi fant at ungdommer med en delt bostedsordning rapporterte lavere nivåer av psykiske plager enn ungdommer som bodde mest hos en enslig forelder eller i en stefamilie. 

I 2019 ble det publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Public Health hvor vi fant at ungdommer med delt bosted også rapporterte lavere nivåer av helseplager enn ungdommer som bodde mest hos en enslig forelder eller i en stefamilie. Videre fant vi at tilstedeværelsen av biologiske søsken var assosiert med lavere nivåer av helseplager uavhengig av hvilke foreldre ungdommene bodde med, mens tilstedeværelsen av stesøsken var assosiert med høyere nivåer av helseplager, men bare hos jenter. 

I 2020 ble det publisert en artikkel i PloS One, hvor vi fant at den negative sammenhengen mellom foreldres skilsmisse og skolekarakterer hos ungdommer var relativt sterkere hos ungdommer med høyt utdannede sammenlignet med lavt utdannede foreldre. 
 

Tittel

After the Divorce: Academic Achievement, Mental health, and Health Complaints in Adolescence

Vitenskapelig sammendrag

Omlag 20,000 barn og unge i Norge opplever at foreldrene sine skiller eller separerer seg hvert eneste år. 
Selv om de fleste barn tilpasser seg etter skilsmissen, viser forskningslitteraturen at barn og unge med skilte foreldre som gruppe, har noe dårligere psykisk helse og får lavere karakterer på skolen.

 

En skilsmisse berører flere områder av barn og unges liv: For noen endres hvor, hvordan og med hvem de bor, og mange familier opplever økonomiske endringer. 
I dette prosjektet ønsket vi å få mer kunnskap om hvordan foreldres skilsmisse og utdanningsnivå hang sammen med skolekarakterer hos ungdommer. 
Vi ønsket også undersøke hvorvidt bostedsordning og søskensammensetning hang sammen med psykisk helse og helseplager hos ungdom med foreldre som har skilt lag.  

 

Dette prosjektet utnyttet mulighetene i koblingen mellom ung@hordaland studien, en populasjonsbasert studie av omlag 10,000 ungdommer, og registerbaserte opplysninger om inntekt (fra Inntektsregisteret, SSB) 
og skolekarakterer (fra Nasjonal Utdanningsdatabase, SSB).
Prosjektet inngikk i doktorgradsavhandlingen til Sondre Aasen Nilsen. Prosjektet var finansiert av Stiftelsen Dam.

 

Tre av de tre planlagte artiklene i prosjektet er publisert:

 

I 2017 ble det publisert en artikkel i Journal of Divorce and Remarriage hvor det ble funnet at ungdommer med en delt bostedsordning rapporterte 
lavere nivåer av psykiske plager enn ungdommer som bodde mest hos en enslig forelder eller i en stefamilie.

 

I 2019 ble det publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Public Health hvor vi fant at ungdommer med delt bosted også rapporterte lavere nivåer av helseplager enn ungdommer som bodde mest hos en enslig forelder eller i en stefamilie. Videre fant vi at tilstedeværelsen av biologiske søsken var assosiert med lavere nivåer av helseplager uavhengig av hvilke foreldre ungdommene bodde med, mens tilstedeværelsen av stesøsken var assosiert med høyere nivåer av helseplager, men bare hos jenter. 

 

I 2020 ble det publisert en artikkel i PloS One, hvor vi fant at den negative sammenhengen mellom foreldres skilsmisse og skolekarakterer hos ungdommer var relativt sterkere hos ungdommer med høyt utdannede sammenlignet med lavt utdannede foreldre.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Bente Wold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kyrre Breivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sondre Aasen Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Divorce and adolescent academic achievement: Heterogeneity in the associations by parental education.

Nilsen, Sondre Aasen; Breivik, Kyrre; Wold, Bente; Askeland, Kristin Gärtner; Sivertsen, Børge; Hysing, Mari; Bøe, Tormod. 2020, PLOS ONE. HELSEFONNA, NORCE, FHI, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel

Complex families and health complaints among adolescents: A population-based cross-sectional study.

Nilsen, Sondre Aasen; Hysing, Mari; Breivik, Kyrre; Heradstveit, Ove; Sunde, Eilif Vingen; Stormark, Kjell Morten; Bøe, Tormod. 2019, Scandinavian Journal of Public Health. SUS, NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

Divorce and family structure in Norway: associations with adolescent mental health.

Nilsen, Sondre Aasen; Breivik, Kyrre; Wold, Bente; Bøe, Tormod. 2017, Journal of Divorce and Remarriage. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3