Cristin-person-ID: 16491
Person

Randi Ulberg

 • Stilling:
  Professor
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Overlege
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Resultater Resultater

Psychodynamic case formulations without technical language: a reliability study.

Sørbye, Øystein; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen ; Eells, Tracy D; Amlo, Svein; Hersoug, Anne Grete; Haukvik, Unn Kristin H.; Hartberg, Cecilie Bhandari; Høglend, Per Andreas; Ulberg, Randi. 2019, BMC Psychology. USA, DIAKONSYK, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

How do adolescents with depression experience improvement in psychodynamic psychotherapy? A qualitative study.

Løvgren, André; Røssberg, Jan Ivar; Nilsen, Liv; Engebretsen, Eivind; Ulberg, Randi. 2019, BMC Psychiatry. VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Psykodynamisk kartlegging av ungdom og voksne ved hjelp av semistrukturert intervju og funksjonsskalaer.

Ulberg, Randi; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen ; Amlo, Svein; Blayvas, Phelix; Høglend, Per Andreas. 2018, Mellanrummet. UIOVitenskapelig artikkel

Exploring In-Session Process with Qualitative and Quantitative Methods in Psychotherapy with an Adolescent.

Ness, Elisabeth; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen ; Critchfield, Kenneth L.; Ulberg, Randi. 2018, Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy (JICAP). JMU, VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel

Patients’ Representation of the Therapeutic Dialogue and the Outcome of Therapy.

Marble, Alice Ruth; Høglend, Per Andreas; Ulberg, Randi. 2018, Psychotherapy and Psychosomatics. UIOBrev til redaktøren
1 - 5 av 95 | Neste | Siste »

Utmerkelser

 • 2014 - Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av fremragende klinisk forskning
 • 2012 - American Psychoanalytic Association; Scientific Paper Prize.