Cristin-person-ID: 22168
Person

Hilde Lurås

  • Stilling:
    Avdelingssjef
    ved Forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Professor
    ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Helseøkonomi • Helsetjenesteforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Akershus universitetssykehus, Forskningssenteret, Nye Nord 5. etasje, Pb 95, 1478 Lørenskog
Sted
Viktigste samarbeidspartner: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Hilde Lurås

Sammendrag

Fysioterapeut, Statens fysioterapiskole, Oslo, 1984. Dr. polit, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2004. Nasjonalt topplederprogram for helsetjenesten, 2011.

Tittel

Hilde Lurås

Sammendrag

Physioterapist, Statens fysioterapiskole, Oslo, 1984. Dr. polit, Department of Economics, University of Oslo, 2004. National Senior Management Programme for Hospital Trusts, 2011.

Resultater Resultater

Skadelig alkoholbruk hos (eldre) pasienter: et fortiet tema i sykehus? .

Werner, Anne; Lurås, Hilde; Johannessen, Anne-Kari M.. 2019, Fag- og forskningsdager i sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst, Sykepleietjenesten i endring – behov, roller og kompetanse. OSLOMET, UIO, AHUSVitenskapelig foredrag

Economic Productivity loss due to breast cancer in Norway - a case control study using the human capital approach.

Dahl, Fredrik Andreas; Saltyte Benth, Jurate; Aas, Eline; Lurås, Hilde. 2017, Nordic Journal of Health Economics. UIO, AHUSVitenskapelig artikkel

Helseøkonomiske vurderinger av polikliniske kontroller ved frakturer i overekstermiteten hos barn. Koster det mer enn det smaker?

Holm, Anne Guro Vreim; Lurås, Hilde; Randsborg, Per-Henrik. 2016, Norsk Ortopedisk Høstmøte. UIO, AHUSVitenskapelig foredrag

MIKROFRAKTUR VERSUS AUTOLOG CHONDROCYTTIMPLANTASJON – EN KOSTNADSEFFEKTIV ANALYSE.

Aae, Tommy Frøseth; Randsborg, Per-Henrik; Lurås, Hilde; Årøen, Asbjørn; Lian, Øystein Bjerkestrand. 2017, Norsk Ortopedisk Høstmøte. HELSEMR, UIO, AHUSVitenskapelig foredrag

Microfracture is more cost-effective than autologous chondrocyte implantation: a review of level 1 and level 2 studies with 5 year follow-up.

Aae, Tommy Frøseth; Randsborg, Per-Henrik; Lurås, Hilde; Årøen, Asbjørn; Lian, Øystein Bjerkestrand. 2017, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. HELSEMR, NTNU, UIO, AHUS, NIHVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 72 | Neste | Siste »