Cristin-person-ID: 328570
Person

Per Midthaugen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier ved Norges idrettshøgskole

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 78 43

Resultater Resultater

Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving - noen fagdidaktiske refleksjoner.

Esser-Noethlichs, Marc; Midthaugen, Per. 2021, Cappelen Damm Akademisk. OSLOMET, NIHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13.

Aadland, Eli Kristin; By, Inger - Åshild; Elnan, Merete; Fauske, Laila Belinda; Fossøy, Joar; Løvdal, Randi; Midthaugen, Per; Sandven, Jostein; Torgersen, Anette; Vestby, Stian. 2021, HINN, USN, OSLOMET, NIH, UIA, HVLRapport

Ny som kroppsøvingslærer - hvordan oppleves det første året i yrket?

Birkelund, Ingrid; Midthaugen, Per. 2019, Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. NIHVitenskapelig artikkel

Inclusion in Physical Education, Organized Sports and Self-Organized Activities in the lens of Self-Determination Theory. .

Midthaugen, Per; Bentzen, Marte; Standal, Øyvind Førland. 2018, Conference on Motivation. HINN, NIHVitenskapelig foredrag

Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving - noen fagdidaktiske refleksjoner.

Esser-Noethlichs, Marc; Midthaugen, Per. 2015, Cappelen Damm Akademisk. OSLOMET, NIHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »