Cristin-person-ID: 39138
Person

Marit Solbjør

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Sosiologi

Emneord

Samhandlingsreformen • Frivillig arbeid • Brukermedvirkning • Livsstilsendring • Helsetjenesteforskning • Kvalitative forskningsmetoder • Mammografiscreening • Pasienterfaringer • Helsesosiologi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Bedre sykefraværsoppfølging gjennom studier med kvalitativ metode?

Solbjør, Marit. 2022, Avslutningskonferanse for MI-prosjektet. NTNUVitenskapelig foredrag

Hva er klinisk forskning – og hvorfor bør kreftpasienter delta?

Bathen, Tone Frost; Solbjør, Marit. 2022, Temakafe for Kreftforeningen Røros. NTNUPopulærvitenskapelig foredrag

Norwegian men’s views on PSA screening for prostate cancer.

Solbjør, Marit. 2022, Futures Ahead - Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities. NTNUVitenskapelig foredrag

Valgmuligheter for deltakelse i mammografiscreening.

Solbjør, Marit. 2022, Nordic Academic Press. NTNUFaglig kapittel

Helse, arbeid og familieforpliktelser – Psykososiale erfaringer I tidlig fase av langtids sykefravær.

Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard ; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas; Solbjør, Marit. 2022, Avslutningskonferanse MI prosjekt. NTNU, UIOPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 154 | Neste | Siste »