Cristin-person-ID: 47272
Person

Ann-Kristin Helland Gujord

  • Stilling:
    Høgskolelærer/øvings
    ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
  • Stilling:
    Professor
    ved Lingvistiske, litterære, estetiske stud. ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

Hvordan forklare variasjon i ferdigheter og bruk av norsk blant internasjonalt ansatte i norsk akademia?

Wunderlich, Ilka; Olsen, Anna-Marie Kjøde; Gujord, Ann-Kristin Helland; Molde, Else Berit. 2022, Nordand 15 . UIBVitenskapelig foredrag

Individuelle valg og kollektive forestillinger om norsk språk i akademia - Dybdeintervjuer med internasjonalt ansatte forskere.

Gujord, Ann-Kristin Helland; Molde, Else Berit; Olsen, Anna-Marie Kjøde; Wunderlich, Ilka. 2022, Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. UIBVitenskapelig artikkel

Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn.

Neteland, Randi; Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2022, Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). UIA, UIBVitenskapelig artikkel

Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk.

Gujord, Ann-Kristin Helland; Molde, Else Berit; Olsen, Anna-Marie Kjøde; Wunderlich, Ilka. 2022, Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). UIBVitenskapelig artikkel

Innledning til Norsk lingvistisk tidsskrifts temahefte om andrespråkstilegnelse.

Busterud, Guro; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2021, NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. UIO, UIBLeder
1 - 5 av 116 | Neste | Siste »